สวย รวย และมีปัญญา ด้วยการเจริญ ศีล, ทาน ภาวนา ในงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม

 praseht    3 เม.ย. 2555

กำหนดงานปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
208/10 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2555 นี้
ขอนิมนต์พระภิกษุ- และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง
บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ 20 เมษายน 2555 ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2555 ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
หมายเหตุ 1. -จัดเตรียมบาตร,กลด,ผ้ายางปูพื้น/ผ้าร่มคลุมแดด/ฝน,ไฟฉาย และบริขารเครื่องใช้ที่จำเป็น มาเอง
2. -การเดินทาง โดยรถยนต์กรุงเทพฯ-ปลายทางสวรรคโลก -สายเหนือเชียงใหม่-อุตรดิตถ์-สวรรคโลก -ถ้ามาทางสายอีสานขอนแก่น/โคราช-ให้ลงที่พิษณุโลก หรือลงสุโขทัย ต่อรถประจำทางไปสวรรคโลก รถทุก ๆ สายเมื่อถึงสวรรคโลกแล้วให้ต่อรถสองแถวประจำหมู่บ้าน (มีสายบ้านหนองป่าถ่อน-ขอนซุง-ปากคลองช้าง) ลงหน้าวัดสบูพอดี ระยะทาง 14 กม.) ซึ่งรถจอดข้างตลาดในเมืองสวรรคโลก รถจะออก เวลา 10 โมงเช้าของทุก ๆ วัน/(ถ้านอกเวลานี้ให้เหมารถสามล้อเครื่องเข้าไป ตกลงราคาเอง ซึ่งไม่เกิน หรือประมาณ 100- บาท/มี 3-4 ที่นั่ง)-(ถ้าจะลงที่ อ.ศรีสำโรง ก็ได้ เพราะมีรถสามล้อเครื่องเหมือนกัน)
ติดต่อสอบถามที่ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
ขอเชิญฟังปาถกถาธรรม เรื่อง ประสบการณ์ทางธรรม
โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น.
ลานธรรม(ลานบุญวัดสบู)


กำหนดการ

งานปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
*****************************
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๖.๓๐ น. -ฉันข้าวยาคู(ข้าวต้ม)/ลงทะเบียนเข้าอยู่ปริวาส/ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์
เวลา ๘๐.๓๐ น. -ไหว้พระรับศีล/ถวายอาหารบิณฑบาต
เวลา ๙๐.๐๐ น. -ฟังสัมโมทนียกถา/ตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่/รับอาหารบิณฑบาต
เวลา ๑๐.๓๐ น. -พระสงฆ์หมู่ใหญ่สวด/ขออยู่ปริวาส
เวลา ๑๔.๐๐ น. -พิธี(สมาธาน ศีล ๘)บวชศีลจารินี(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๑๗.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. -ปฏิบัติธรรม/ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรม/เจริญจิตภาวนา

วันที่ ๒๑-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำวัตรสวดมนต์เช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๖๐.๓๐ น. -ถวายข้าวยาคู(ข้าวต้ม)แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อขบฉัน
เวลา ๘๐.๓๐ น. -ไหว้พระรับศีล/ถวายอาหารบิณฑบาต/ตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. -ฟังปาถกถาธรรม เรื่อง ประสบการณ์ทางธรรม
โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. -พระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาตฉันที่ลานธรรม(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๑๓.๓๐ น.-เวลา ๑๕.๓๐น. -ปฏิบัติธรรม/ธัมมะปฏิบัติ/โดยพระวิปัสสนาจารย์/ถวายน้ำปานะ
เวลา ๑๗.๓๐ น.-๑๘.๓๐ น. -ปฏิบัติธรรม/เดินจงกรม ทางสวนป่าพุทธธรรม (ป่าปริวาสฯ)
เวลา ๑๘.๓๐ น.-๑๙.๔๕ น.-ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรม/เจริญจิตภาวนา/ถวายน้ำปานะภาคค่ำ
เวลา ๒๐.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. -ฟังธรรมภาคค่ำ ทางสวนป่าพุทธธรรม (ป่าปริวาสฯ)
เวลา ๒๑.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. -สมาธานบอกวัตรปริวาส/มานัต/ปฏิบัติธรรมตามปรกของตน
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ -เวลา ๗๐.๐๐ น.เป็นต้นไป สงฆ์สวดให้อัพพานกรรม/ลาศีล ๘ เสร็จพิธี

(หมายเหตุ) -เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกำหนดงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
๒๐๘/๑๐ บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ นี้
ขอนิมนต์พระภิกษุ-และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
หมายเหตุ วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มาร่วมงานปฏิบัติธรรม/พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งผู้ประพฤติธรรมโดยทั่วกัน ณ โอกาสนี้ เปิดรับจองเป็นเจ้าภาพ ค่าอาหาร/น้ำปานะ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตลอดวัน
-เวลา ๐๙.๐๙ น. (๓ โมงเช้า) ของทุก ๆ วัน ทำพิธีถวายภัตตาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
-เวลา ๐๙.๑๙ น. (๓ โมงเช้า ๑๙ นาที) ของทุก ๆ วัน มีการตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ไปตลอดเสร็จการจัดงาน
-เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. (บ่าย ๓ โมง ถึง ๑ ทุ่ม) ของทุก ๆ วัน ร่วมถวายเครื่องดื่ม/และน้ำปานะ
ติดต่อสอบถามที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.

ชาวเวียงจันทร์ก็มาร่วมบุญ


  3,623 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย