บอกบุญกฐินตกค้าง ขออนุญาตแจ้งข่าวบุญกฐินตกค้าง เนื่องจากช่วงวันที่14ตุลาคม-11พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นช่วงบุญกฐินและเหลือเวลาบุญกฐินอีกแค่4วัน ก็หมดกาลแห่งกฐินแล้ว บางวัดก็ได้ทอดกฐินกันไปแล้ว และบางวัดก็ตกค้าง. ไม่มีเจ

 ชัยกมล    8 พ.ย. 2562

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,734 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย