ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมปฏิบัติธรรม 12-27 ก.พ. 54 ณ วัดสุนันทวนาราม

 เปรียว  

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนฉลองพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ในระหว่างวันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2554
ประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ คุณสุคนธ์ ชาติตระการโกศล ทายาทของมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยายมราช (เสนาบดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุ แด่พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบุคคลของรัฐบาลในเครือจักรภพอังกฤษในประเทศอินเดียขุดขึ้นได้จากสถูป บริเวณตำบลปิปราห์วะ แขวงเมืองบัสติ ประเทศอินเดีย ในปีพ.ศ. ๒๔๔๑ และในปีต่อมา รัฐบาลเครือจักรภพอังกฤษ ได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับถวายนี้ไว้ในพระ เจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และได้พระราชทานส่วนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุนี้แก่มหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยา ยมราช หัวหน้าคณะผู้แทนผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียฯ

ประวัติพระเจดีย์ประจำวัดสุนันทวนาราม
วัดสุนันทวนารามฯ และคณะศิษยานุศิษย์มีความปีติในการเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิล พัสดุ์สู่วัดสุนันทวนาราม จึงพร้อมร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้มีการสร้างพระเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ ในการนี้ นายนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ปี ๒๕๔๕ ประธานบริษัท สถาปนิก ๔๙ จำกัด อดีตนายกสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย ได้มีจิตศรัทธาถวายการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และโครงสร้างพระเจดีย์ขึ้นอย่างงดงามแก่วัดสุนันทวนาราม ขนาดขององค์เจดีย์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ เมตร สูง ๑๙.๙๙ เมตร ลานรอบเจดีย์ขนาดพื้นที่ ๑,๑๕๖ ตารางเมตร องค์เจดีย์ปิดด้วยโมเสกแก้ว สีแดงเข้ม (สีแดงไทย) ห้องโถงใต้องค์เจดีย์ มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ กำแพงรอบลานเจดีย์ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร แสดงภาพพระพุทธประวัติแกะสลักด้วยหินทราย จำนวน ๘๐ ภาพ ภาพต้นแบบโดยประติมากร อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและการพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๔ ล้านบาท


ที่มาข้อมูลจาก http://www.watsunan.org/node/145• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• เสียงสัตว์ ๘ ชนิด ( อัฏฐสัททชาดก )

• ใครได้ - ใครเสีย ? ( ๑ )

• เสียงเห่าจากสุนัขที่ซื่อสัตย์
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย