ขอเชิญกุลบุตรอายุ 20 ปีขึ้นไป ร่วมโครงการบวชพระกรรมฐานจำพรรษา (ปีที่ 12)

 jatulover    1 พ.ค. 2561

ขอเชิญกุลบุตรอายุ 20 ปีขึ้นไป ร่วมโครงการบวชพระกรรมฐานจำพรรษา (ปีที่ 12)

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2) 7 รูป

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ 3) 7 รูป

และศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ 4) 40 รูป
ติดต่อคุณสมพงษ์ 081-8535669

สมัครอุปสมบทได้ที่ https://ybat.uearn.co/search?q=อุปสมบท&t=511&criteria=all&title=อุปสมบท

*สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้*

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ได้ที่ โทร. 02 4552525

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ นี้*
  3,668 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย