ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นครปฐม , กรุงเทพฯ , มหาสารคาม ทอด ณ วัดอินทราราม จังหวัดมหาสารคาม

 วันเวลา  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นครปฐม , กรุงเทพฯ , มหาสารคาม
ทอด ณ วัดอินทราราม บ้านแดง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยวัดอินทรารามเป็นวัดที่เก่าแก่ ศาลาการเปรียญได้สร้างมาเป็นเวลานาน และเป็นหลังคาสังกะสี ขณะนี้หลังคาก็รั่ว โครงหลังคาผุพัง ไม่สะดวกแก่การทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ทางคณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อหาเงินสร้างศาลาหลังใหม่ คณะกรรมการได้ก่อสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จถึงคานบนแล้ว แต่งบในการที่จะดำเนินการสร้างต่อไม่มีพอ คณะกรรมการจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาของท่าน

ด้วยเดชะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมี พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ รวมทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในการเป็นเจ้าภาพ จงสะสมเป็นตบะเดชะพละวะปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง ให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติสมบูรณ์พูลผล ทุกคนทุกท่าน เทอญ


โทรติดได้ที่หลวงพ่อสมรัตน์ โรจนพโล ๐๘๙-๘๑๕๕๒๙
โอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี หมายเลขบัญชี ๑๗๘-๔๒๑๖-๐๔๔



• คนมีบุญ สร้างบุญทานกุศล ทำโรงทานช่วยคนไปที่ไหนก็มีสิ่งรองรับ ถึงมีกรรมอยู่แต่ผลบุญก็ตามช่วย เมื่อตกทุกข์ได้ยาก กุศลบุญก็จะเข้าคุ้มครองรอดพ้นผ่านไปได้ ด้วยกุศลบุญ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

• รัตนปริตร (สมเด็จพระญาณสังวร) บทสวดมนต์ปัดเป่าภัยจากโรคระบาด
Ralated Story




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย