เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ ร้อยเอ็ด

 sriwanna2561    4 พ.ค. 2560

ขอความเมตตา กรุณาจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่านร่วมสร้างมหากุศลกับ โครงการ"ผ้าป่าข้ามปี ทำดีเพื่อแม่" เพื่อสมทบทุน ปัจจัยให้กับโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสร้างกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นศิริมงคลกับตัวเอง ด้วยกันนะครับ

หลักการและเหตุผล
วัดแจ่มอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลสะอาดสมบูรณ์ ทางวัดได้ก่อสร้างพระอุโบสถตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันพบว่าพระอุโบสถของวัดแจ่มอารมณ์ มีความชำรุดทรุดโทรม สมควรที่จะทำการบูรณะ ซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ แต่เนื่องด้วยวัดแจ่มอารมณ์ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซม จึงจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทรา ในการบูรณะซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการบูรณะซ่อมแซมทาสี พระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ ขึ้น

วัตถุประสงค์
1) ทาสีพระอุโบสถ
2) บูรณะ ซ่อมแซมพระอุโบสถ
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระอุโบสถ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วันสิ้นสุดโครงการ 2 มกราคม พ.ศ.2561 หลังจากที่ได้ปัจจัยครบตามจำนวน หรือสิ้นสุดระยะเวลาแล้วจะปิดรับบริจาค

สถานที่ดำเนินโครงการ
วัดแจ่มอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ ประมาณ 300,000 บาท
ซึ่งด้วยงบประมาณในการซ่อมแซมค่อนข้างจะเยอะนะครับ ทางกระผมเองจึงได้ตั้งระยะเวลาการขอรับบริจาคจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่าน เพื่อเป็นทุนในการบูรณะครั้งนี้ ในส่วนการหางบประมาณนั้นตั้งไว้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ
1) พิมพ์และแจกซองผ้าป่าผู้ที่มัจิตศรัทรา
2) การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุน
3) การรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทราโดยการโอนเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง

ส่วนรายละเอียดการบูรณะพระอุโบสถ นั้นประกอบด้วย
การบูรณะภายใน
ทำการบูรณะภายในของอุโบสถเช่น การทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นต้น
การบูรณะภายนอก
ทำการบูรณะภายนอกของอุโบสถเช่น การติดกระจก การซ่อมแซม ปูนปั้นที่ชำรุก การทาสี เป็นต้น
การปรับภูมิทัศน์
ทำการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของอุโบสถ เช่น ทาสีกำแพงโดยรอบ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างรอบอุโบสถ เป็นต้น
ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคนะครับ

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งผลบุญที่ท่านได้ทำครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ


ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคนะครับ

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งผลบุญที่ท่านได้ทำครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ


ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคนะครับ

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งผลบุญที่ท่านได้ทำครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ


เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนการบูรณะ พระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกเป็รจำนวนมาก ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


ขอความเมตตา กรุณาจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่านร่วมสร้างมหากุศลกับ โครงการ"ผ้าป่าข้ามปี ทำดีเพื่อแม่" เพื่อสมทบทุน ปัจจัยให้กับโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสร้างกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นศิริมงคลกับตัวเอง ด้วยกันนะครับ
ทางวัดยังขาดปัจจัยในการบูรณะอีกจำนวนมาก


  3,868 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย