โครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939    30 เม.ย. 2555

ปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์
เนื่องด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสภาพ จิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาสภาวะจิตและสติเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการแก้ไขสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสภาวะปัจจุบัน และด้วยโครงการปฏิบัติธรรมที่ทางองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ได้ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลาผ่านมาได้มีแต่โครงการระยะยาวคือ 5 วัน 7วัน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับคนทำงานทั้งหลาย
ดังนั้น จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 นาฬิกา
เริ่มวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เป็นไป
(มีอาหารกลางวันและน้ำปานะจัดเลี้ยง)

ติดต่อสอบถามเรื่องการเข้าปฏิบัติธรรม : องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ โทร: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘ , แฟกซ์: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘
หรือที่ :พระณัฐภพ ขนฺติโก ๐๘-๗๘๓-๒๕๔๔ ,

คอร์สปฏิบัติธรรมอีก ๒ เดือน
๑ - ๔ มิถุนายน คอร์สประจำปีวันวิสาขบูชา สำหรับบุคคลทั่วไป รับ ๓๐ คน
๑๒-๑๗ กรกฎาคม ปฏิบัติธรรมเข้มสำหรับผู้ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ๓ ครั้ง รับ ๓๐คน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : โครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• การเสี้ยมสอน (มหิลามุขชาดก)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย