ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและยา โค กระบือ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

 Webmaster     6 มี.ค. 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและยา โค กระบือ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม"

เลขที่บัญชี 8532090838

เบอร์ติดต่อ 053 290 099 , 086 190 4567

อีเมล : rasameedhamjirung@gmail.com

ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย