เชิญร่วมทำบุญตักบาตร รับธรรมเทศนา จากพระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺโน)

 นานา  

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔
บ้านอารีย์ เชิญร่วมทำบุญตักบาตร รับธรรมเทศนา จากพระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺโน)
จากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
และร่วมเปิดโครงการสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ ถวายพ่อของแผ่นดิน
เพื่อร่วมพลังแห่งความดีถวายเป็นพระราชกุศล
รายละเอียด กิจกรรม ณ ศาลาปันมี

๐๗.๐๐น.บุญตักบาตร พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺโน)เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
-ตามด้วย พิธีการเปิดโครงการตามลำดับ
๑๐.๐๐ น. ประธานสงฆ์ให้โอวาทธรรม
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม นำโดยพระวิปัสสนากรรมฐานจากวัดบึงลัฏฐิวัน
๑๕.๐๐ น. ชมวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ
๑๖.๐๐ น. แสดงธรรม โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
๑๘.๐๐ น. ร่วมเจริญสติภาวนาถวายพระพร / จบวัน3,661


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย