ร่วมสร้างบารมี

 ชัยกมล    16 ก.ย. 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องจากทางที่พักสงฆ์. ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ณ สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยมีเจดีย์ (พระธาตุ) อยู่นะสถานแห่งนี้นานมาแล้วและได้ผุพังไปตามกาลเวลาคงเหลือซากอิฐเก่าที่ผุพังกระจัดกระจายอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม(ม่อนเปรต)มีแนวความคิดว่าจะทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและจะได้ช่วยสืบต่อพุทธศาสนาให้ดำรงค์อยู่จนห้าพันพระพรรษาและทางที่พักสงฆ์จะเริ่มก่อสร้างรากฐานเจดีย์ในปี พ.ศ 2563 นี้แต่ทางที่พักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
จึงขอเรียนเชิญและบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาอยากสร้างเจดีย์ (พระธาตุ) เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัวเพื่อสร้างเจดีย์ให้แล้วเสร็จ ท่านสามารถร่วมบุญโดย

-ติดต่อเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างรากฐานโครงสร้างหรือ สร้างพญานาครอบฐานเจดีย์ หรือ อื่นๆของเจดีย์
-ติดต่อเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อถวายที่พักสงฆ์เพื่อสมทบทุนในการสร้างเจดีย์
-ติดต่อขอรับซองผ้าป่าจากที่พักสงฆ์เพื่อไปบอกบุญแก่ญาติพี่น้องหรือเพื่อน แล้วนำถวายแก่ที่พักสงฆ์ปุญวนาราม(ม่อนเปรต)
-ท่านใดที่มีสารีริกธาตุจะถวายให้มาบรรจุในเจดีย์ก็ได้
-ท่านใดที่มีพระเครื่องเนื้อดินเผาหรือจะสร้างพระเนื้อดินเผาแล้วถวายแก่ที่พักสงฆ์เพื่อบรรจุในภายเจดีย์ (พระธาตุ) ก็ได้
หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ก็ให้ติดต่อมาได้ที่. พระวิมล. อนุตฺตโร 098-0020007หรือ. สมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 020130964594 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,654 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย