ขอความอนุเคราะห์ยืมปัจจัย

 Phranuttkaemajaro    1 ก.ย. 2562

เนื่องด้วย ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตรารามได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากได้ใช้ไม้ไผ่ และหญ้าคา นำมาทำเป็นศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ทำให้เกิดความยากลำบากต่อพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส ญาติโยมที่มาทำบุญปฏิบัติธรรม มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้ว โดยในแต่ละปีก็จะมีการหาปัจจัยเข้ามาเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่จำนวนปัจจัยที่ได้มาค่อนข้างน้อย เพราะที่พักสงฆ์เขมาภิวัตรารามอยู่ในพื้นที่ชนบท และศรัทธาชาวบ้านมีจำนวนน้อย ปัจจัยที่ได้มาจึงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างให้เป็นแบบกรรมฐานถาวร จึงนำปัจจัยที่ได้มานั้นมาใช้เพียงแค่การซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การซื้อหญ้าคา ซื้อไม้ไผ่มาทำเป็นฟาก โดยวัสดุเหล่านี้ไม่มีความคงทน จะต้องเปลี่ยนแทบทุกปี
ดังนั้น อาตมาภาพขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญท่านใดที่จะร่วมทำบุญโดยการอนุเคราะห์ให้ยืมปัจจัยจำนวน 100,000 บาท เพื่อการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานถาวร โดยปัจจัยจำนวนดังกล่าวนี้ อาตมาภาพจะนำไปซื้อเฉพาะวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานชาวบ้านจะช่วยกัน ทำให้ไม่ต้องเสียค่าแรงงานในส่วนนี้
อนึ่ง การขอความอนุเคราะห์ในการยืมปัจจัยในครั้งนี้ อาตมาภาพจะชดใช้คืนให้เป็นรายปี ตามกำลังของที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
หากสาธุชนผู้ศรัทธาท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้ความอนุเคราะห์ในการยืมปัจจัยครั้งนี้ ติดต่ออาตมาภาพได้ที่
พระณัฏฐ์ เขมจาโร
หัวหน้าที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
โทรศัพท์ 063-947-9873


ขอเจริญพร
พระณัฏฐ์ เขมจาโร

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ศาลาปฏิบัติธรรม


• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• คนอกตัญญู (สัจจังกิรชาดก)

• "ธรรมสี่ประการพึงมีในตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย