ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญ ที่ยังขาดอยู่ ปิดรับ 31 ธ.ค.54

 somrak    21 ธ.ค. 2554

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ประการงานบุญ

ขอเชิญร่วมบุญฉลองอุโบสถเพิ่มเติมที่ยังขาด ดังนี้

1.เจ้าภาพสวดทักษิณา รับ 100 เจ้าภาพ ได้แล้ว 90 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 10 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 1500 บาท รวมเงินที่ยังขาด 15000 บาท

2. เจ้าภาพสวดพุทธาภิเษก รับ 4 เจ้าภาพ ได้แล้ว 2 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 2 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 2500 บาท รวมเงินที่ยังขาด 5000 บาท

3. เจ้าภาพพระนั่งอธิษฐานจิต หรือ นั่งปรก ในการสวดพุทธาภิเษก รับ 4 เจ้าภาพ ยังไม่มีเจ้าภาพ เจ้าภาพละ 5000 บาท รวมเงินที่ยังขาด 20000 บาท

4.เจ้าภาพของที่ระลึก รับ 200 เจ้าภาพ ได้แล้ว 43 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 157 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 300 บาท รวมเงินที่ยังขาด 47100 บาท

5.เจ้าภาพน้ำดื่มแบบชนิดถ้วย รับ 10000 ถ้วย ได้แล้ว 1296 ถ้วย ยังขาดอีก 8704 ถ้วย ถ้วยละ 1.25 บาท รวมเงินที่ยังขาด 18080 บาท

6.เจ้าภาพน้ำดื่มแบบขวด รับ 2000 ขวด ได้แล้ว 120 ขวด ยังขาดอีก 1880 ขวด ขวดละ 5 บาท รวมเงินที่ยังขาด 9420 บาท

หากท่านใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมเป็นเจ้าภาพที่ยังขาดสามารถ ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่


ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ

ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน

บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส

KRTHTHBK ทั่วไป

KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ


ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ somrak43@hotmail.com


ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับผู้มีจิตศรัทธา

ปล.งานบุญนี้สามารถส่งต่อได้

http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com

ขอเชิญเจ้าภาพตรวจสอบรายนามผู้ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือเสียงอานุภาพพระปริตรฯ
ตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93

หากรายนามผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้ง
ไปที่ somrak43@hotmail.com
โทร. 0862602702
ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. 54 นี้เท่านั้น

แจ้งมาเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
ขอเชิญร่วมบุญเพิ่มเติมที่ยังขาด ยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 มีดังนี้

1.เจ้าภาพสวดทักษิณา ยังขาดอีก 5 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 1500 บาท รวมเงินที่ยังขาด 7500 บาท

2. เจ้าภาพสวดพุทธาภิเษก ได้ครบแล้ว

3. เจ้าภาพพระนั่งอธิษฐานจิต หรือ นั่งปรก ยังขาดอีก 3 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 5000 บาท รวมเงินที่ยังขาด 15000 บาท

4.เจ้าภาพของที่ระลึก รับ 200 เจ้าภาพ ได้แล้ว 43 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 157 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 300 บาท รวมเงินที่ยังขาด 47100 บาท

5.เจ้าภาพน้ำดื่มแบบชนิดถ้วย รับ 10000 ถ้วย ได้แล้ว 1296 ถ้วย ยังขาดอีก 8704 ถ้วย ถ้วยละ 1.25 บาท รวมเงินที่ยังขาด 18080 บาท

6.เจ้าภาพน้ำดื่มแบบขวด รับ 2000 ขวด ได้แล้ว 120 ขวด ยังขาดอีก 1880 ขวด ขวดละ 5 บาท รวมเงินที่ยังขาด 9420 บาท

หากท่านใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมเป็นเจ้าภาพที่ยังขาดสามารถ ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


ขอเชิญร่วมบุญเพิ่มเติมที่ยังขาดงานฉลองอุโบสถ ยอด ณ วันที่ 25 เวลา 20.00 น. ดังนี้

1.เจ้าภาพสวดทักษิณา รับ 100 เจ้าภาพ ได้แล้ว 95 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 5 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 1500 บาท รวมเงินที่ยังขาด 7500 บาท

2. เจ้าภาพสวดพุทธาภิเษก รับ 4 เจ้าภาพ ได้เจ้าภาพครบแล้ว เจ้าภาพละ 2500 บาท

3. เจ้าภาพพระนั่งอธิษฐานจิต หรือ นั่งปรก ในการสวดพุทธาภิเษก รับ 4 เจ้าภาพ ได้ 1 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 5000 บาท รวมเงินที่ยังขาด 15000 บาท

4.เจ้าภาพของที่ระลึก รับ 200 เจ้าภาพ ได้แล้ว 43 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 157 เจ้าภาพ เจ้าภาพละ 300 บาท รวมเงินที่ยังขาด 47100 บาท

5.เจ้าภาพน้ำดื่มแบบชนิดถ้วย รับ 10000 ถ้วย ได้เจ้าภาพครับแล้ว ถ้วยละ 1.25 บาท

6.เจ้าภาพน้ำดื่มแบบขวด รับ 2000 ขวด ได้แล้ว 320 ขวด ยังขาดอีก 1680 ขวด ขวดละ 5 บาท รวมเงินที่ยังขาด 8400 บาท

หากท่านใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมเป็นเจ้าภาพที่ยังขาดสามารถ ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


  3,563 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย