ต้องการเจ้าภาพสร้างกุฏิถวายสงฆ์ที่พักสงฆ์ห้วยตาจู จำนวน 7 หลังด่วน

 พระสุพิน    7 มิ.ย. 2554

ต้องการเจ้าภาพสร้างกุฏิถวายสงฆ์ที่พักสงฆ์ห้วยตาจู จำนวน 7 หลังด่วน

อาตมาภาพพระสุพิน อัตตสันโต ประธานสงฆ์วัดเทียบศิลาราม บ.หลักหินใหม่ ม.18 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทร 085.657.8676

และเป็นประธานสงฆ์ในการนำพาญาติโยมเดินทางช่วยเหลือวัดที่พักสงฆ์ที่อยู่ห่างไกล้ความเจริญ ในทุกด้านที่พอจะช่วยเหลือได้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค 54 ที่ผ่านมาอาตมาภาพก็ได้นำพาคณะศรัทธาไปสร้างสมเด็จองค์ปฐมพร้อมสร้างห้องน้ำ - สุขา ถวายที่พักสงฆ์ห้วยตาจูตามภาพโยมท่านคงพอจะเดาได้ว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้มีสภาพที่น่าสงสารมากๆ อาตมาภาพได้สนทนาและสอบถามหัวหน้าที่พักสงฆ์ว่ามีพระพักอยู่ประจำกี่รูปท่านก็บอกว่าจำนวนพระ 6 รูป เณร 1 รูป อาตมาถามท่านอีกว่าได้รับความลำบากมากไหมในการปฎิบัติบำเพ็ญธรรม ท่านก็บอกว่าพออยู่ได้ตามอัตภาพ พระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะตอบอย่างนี้โยมทุกรูปคือตอบตามอัตภาพ แล้วก็สนทนากับท่านอีกหลายเรื่องตามความเหมาะสมแล้วก็เดินสำรวจดูบริเวณที่พักสงฆ์ จนไปสดุดเอากับกุฏิที่พระท่านใช้จำวัดประกอบกิจแล้วใจหายมากโยม จึงขออนุญาติท่านหัวหน้าที่พักสงฆ์ว่าผมขออนุญาติไปบอกบุญหาเจ้าภาพสร้างถวายนะครับท่านก็ยิ้มเป็นการตกลงโดยนัย
ฉะนั้นอาตมาภาพขอประกาศเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิจำนวน 7 หลังเป็นการเร่งด่วนที่สุดเพราะฝนตกทุกวันแล้วท่านได้รับความลำบากมาโยม หลังละ 15,000 บาท ( หนึ่งหมืนห้าพันบาท )
สามารถสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่พระสุพิน อัตตสันโต โทร 085.657.8676
หรือบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ขุนหาญ
หมายเลข 326-0-00987-6

ด้วยอำนาจพระตรัยรัตน์เป็นฉัตรกั้นให้ทุกท่านภิญโญ สโมสรเจริญในชาติศาสนาพระชินวรขออำนวยอวยพรให้เป็นสุขทั่วทุกคนเทอญ
อานิสงส์การสร้างกุฏิถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี
ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและยังส่งอานิสงส์ใหญ่ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตนเองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้นๆ
แก้กรรมให้กับผู้ที่ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ระเหเร่ร่อน ต้องเช่าเขาอยู่ เช่าเขาทำมาหากิน บางครั้งก็ถูกเขาไล่ที่บ้าง ขึ้นค่าเช่าบ้าง หรือพวกที่โดนเขาโกงบ้าน โกงที่อยู่ ที่ทำมาหากิน


I would like to donate for a new building.


  3,257 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย