ขอความอนุเคราะห์ สมาธิสัญจร ครั้งที่ ๓

 Dinendal    19 ก.ย. 2554

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน วันนี้มาขออความอนุเคราะห์จากพี่น้องที่รักทั้งหลาย
ด้วยกลุ่มสมาธิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มนิสิตที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระ จัดตั้งเพื่อทำกิจการในเพื่อพระพุทธศาสนา
และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนที่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ในช่วงวันที่9-18 เดือนตุลาคม 2554 “สมาธิ จุฬาฯ สัญจร ครั้งที่ ๓ ” ทางกลุ่มสมาธิ จุฬาฯได้มีโครงการจัดปฏิบัติและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานและถวายครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือ และปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวิชัย เขมิโย และทอดกฐิน ที่วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย ทั้งโครงการเป็นเวลา 10 วัน
ยังขาดงบประมาณในหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายเดินทางยานพาหนะ จึงมาขอกำลังสนับสนุนจากพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมที่รักทุกท่าน เพื่อให้การจัดกิจกรรมราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่ง ค่ายานพาหนะ ทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่น เช่นซื้อชุดสังฆทาน ซื้อต้นไม้ ผ้าไตรจีวร ฯลฯ รวมแล้วประมาณ 100,000 บาท
และให้น้องนิสิตผู้ร่วมทริป ออกค่าเดินทางคนละ 700 บาท!!
หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมส่งเสริมกิจกรรมของน้องๆเป็นค่ายานพาหนะ และร่วมทำบุญทั้งหมดทุกประการ


สามารถร่วมบริจาคได้ที่
นายพงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร เลขที่บัญชี 289-205960-7 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง 2 ประเภทออมทรัพย์


โทรศัพท์ 087-581-8511 ศัลย์ พงษ์ศัลย์ เศรษฐศาสตร์ ปี 4

088-237-7477 รุ่ง ณัฏฐกรณ์ รัฐศาสตร์ ปี 3


ตารางกิจกรรมสมาธิสัญจรครั้งที่ ๓ ตอนระหว่างวันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2554
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
ออกเดินทางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 06.00 น.

ไหว้พระ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรมและพระบรมสารีริกธาตุ ปลูกต้นไม้ ณ วัดต่างๆดังต่อไปนี้


วัดอัมพวัน สิงห์บุรี (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท (หลวงปู่ศุข)
วัดป่าเขาน้อย พิจิตร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) พักค้างคืน สวดมนไหว้พระ สมาทานศีล ๘ นั่งสมาธิภาวนาวันที่ 10 ตุลาคม 2554
วัดป่าเขาน้อย พิจิตร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) ทำบุญตักบาตร ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

ไหว้พระ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรมและพระบรมสารีริกธาตุ ปลูกต้นไม้ ณ วัดต่างๆดังต่อไปนี้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก (กราบนมัสการพระพุทธชินราช)
วัดสิริเขตคีรี ศรีสัชนาลัย สุโขทัย (พระพุทธบาทเกือกแก้ว)
วัดพระบาทห้วยต้ม ลี้ ลำพูน (ครูบาชัยยะวงศา)

วัดถ้ำพระสบาย แม่ทะ(หลวงปู่แว่น ธนปาโล ) ลำปาง พักค้างคืน สมาทานศีล 8 สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เจริญพระกรรมฐาน11 ตุลาคม 2554
ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดถ้ำพระสบาย แม่ทะ ลำปาง
ไหว้พระ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรมและพระบรมสารีริกธาตุ ปลูกต้นไม้ ณ วัดต่างๆดังต่อไปนี้
(หลวงปู่แว่น ธนปาโล)
วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนกระหม่อมข้างขวา)
วัดอรัญวิเวก แม่แตง เชียงใหม่ (หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
วัดป่าหมู่ใหม่ แม่แตงเชียงใหม่(หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร)
วัดป่าอาจารย์ตื้อ แม่แตง เชียงใหม่ (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) *** พักค้างคืน สมาทานศีล8 สวดมนไหว้พระ นั่งสมาธิเดินจงกรม เจริญพระกรรมฐาน

12 ตุลาคม 2554

วันออกพรรษา ทำบุญตักบาตร ร่วมกันถวายภัตตาหาร วัดป่าอาจารย์ตื้อ แม่แตง เชียงใหม่ (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)

เดินเข้าเจริญสมาธิภาวนา วัดถ้ำผาจม แม่สาย เชียงราย (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) รักษาศีลอุโบสถศีล 12-18 ตุลาคม 2554

และเดินเท้า ไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุดอยเงา ติดชายแดนพม่า ที่อยู่ใกล้ๆวัดถ้ำผาจม


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 ทอดกฐิน ณ วัดถ้ำผาจม ***ช่วยงานทอดกฐิน

18 ตุลาคม 2554 เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร

สถานที่เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสถานที่และเวลาครับ
  3,547 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย