ขอเชิญทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลี บรวงสรวง

 supohtpansueb     6 ก.พ. 2555

ขุนแน เมืองพะเยา
๔ กพ.๒๕๕๕ บรรยายภาพข่าวชุมนุมผี ๖ ภาพ เป็นภาพ
บรรดาร่างทรงจากต่างจังหวัดและในจังหวัดพะเยาพากันมาร่วมพิธีบวงสรวง เทวา
อารักษ์ ,พญาสะหลีจอมธรรมบรรพกษัตริย์นครหิรัญเงินยาง เชียงแสน
ราชวงศ์ลวจังกราช และเจ้าสี่หมื่นพยาว หมื่นหน่อเทพครู ผู้สร้างวัดลี
ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ที่มีอายุ ๕๑๗ ปี ณ.ลานบันเทิงวัดลี
โดยงานพิธีมีการฟ้อนผีมดผีเม็งองค์เทพ องค์เจ้า กว่า ๓๐๐ คน
โดยมีผู้คนมาร่วมดูชมกันเป็นจำนวนมาก
โดยทางคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ (ครูบาชื่น)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓
ซึ่งเป็นงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลี ระหว่างวันที่๕-๗ กพ.ศกนี้
รายงานจาก จ.พะเยา
/////////////////////////////////////////////////////////////
๕ กพ.๒๕๕๕ ขุนแฯ เมืองพะเยา รายงานจาก จ.พะเยา
สรงน้ำพระธาตุวัดลี อายุ ๕๑๗ ปี (มีชุมนุมผี)
วันที่ ๕ กพ.๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.บริเวณลานบันเทิงวัดลี ต.เวียง อ.เมือง
จ.พะเยาได้มีการจัดงานพิธีบวงสรวง เทวา อารักษ์
,พญาสะหลีจอมธรรมบรรพกษัตริย์นครหิรัญเงินยาง เชียงแสน ราชวงศ์ลวจังกราช
และเจ้าสี่หมื่นพยาว หมื่นหน่อเทพครู ผู้สร้างวัดลี ต.เวียง
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ที่มีอายุ ๕๑๗ ปี ณ.ลานบันเทิงวัดลี
โดยงานพิธีมีการฟ้อนผีมดผีเม็งองค์เทพ องค์เจ้า กว่า ๓๐๐ คน
โดยมีผู้คนมาร่วมดูชมกันเป็นจำนวนมาก
นายเกรียงศักดิ์ แรกข้าว ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพะเยา กล่าวว่า
ทางคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ (ครูบาชื่น)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ได้ร่วมแรงร่วมใจ
จัดงานประเพณีบวงสรงขึ้นเป็นปีที่ ๓
ซึ่งตรงกับงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลี ระหว่างวันที่๕-๗ กพ.ศกนี้
ซึ่งแต่ละปีจะมีการรวมตัวกันหระหว่างทรงองค์เจ้าทั่วทุกสารทิศทั้งในและต่างจังหวัดพะเยา
มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถวายฟ้อนรำตลอดทั้งวัน
หรือเรียกว่าฟ้อนผีมดผีเม็งหรือมีทรงในร่างขององค์ต่างและในปีนี้มีการมาพบปะกันเป็นจำนวนมาก
และสร้างตื่นเต้นให้แก่ผู้คนที่มาดูชมด้วยเพราะมีร่างทรงบางองค์มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ที่คนปกติไม่สามารถทำใด้ให้ดูชมด้วย
สำหรับองค์พระธาตุวัดลีเจ้านั้นมีอายุ ๕๑๗ ปี
และทุกปีจะมีงานสรงน้ำเป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลและเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่นี้ไว้จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมงานพิธีในในปีนี้โดยทางวัดและคณะศรัทธาได้มีการจัดทำผ้าห่มองค์พระธาตุวัดลีด้วย
และองค์พระธาตุวัดลีกำลังมีการบูรณะใหม่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาด้วยดังกล่าว


3,739


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย