((รับเจ้าภาพ)) อุปถัมภ์ปูพื้นกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน (เพื่อใช้สำหรับอบรมปฏิบัติธรรมของพระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี)

 ตะวันธรรม    13 ธ.ค. 2559

 ***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ปูพื้นห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔*** 
(สำหรับปฏิบัติกรรมฐาน เดินจงกรม + นั่งสมาธิ + ฟังธรรม + ห้องสวดมนต์)

เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ (ตลอดปี)

 
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย) เส้น นครสวรรค์สวรรค์-พิษณุโลก (กม.80)
---ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ ตลอดปี-------  

 
(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
(( การปฏิบัติธรรม ที่ได้บุญมาก เพราะช่วยรักษาจิตผู้ปฏิบัติให้ดีขึ้น ))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต ))) 


.....ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างห้องกรรมฐาน เพื่อใช้เป็นห้องสำหรับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ตามเนวทางสติปัฏฐาน ๔ อันจะก่อเกิดประโยชน์ เเละช่วยอำนวยความสะดวกให้เเก่คณะ พระภิกษุ เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ที่เ้ามาฝึกกรรมฐานตลอดปี ให้ได้เกิดความสัปปายะ สะดวกสะบายเเก่การเข้าฝึก พระกรรมฐาน ตลอดปี ซึ่งมีสาธุชน ตลอดถึงพระภิกษุ ได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก ทุกปี จึงเป็นเหตุให้ต้องสร้างห้องกรรมฐาน ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม(เบื้องต้น)

........ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งเสา เทคาน มุงหลังคา เทพื้น ติดประตู หน้าต่าง มุ้งลวด จนเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ** ขาดเเต่ปูพื้นกระเบื้องเกรนิต เเละติดอุปกรณ์ไฟฟ้า ** เท่านัั้นก็จะใช้งานได้ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างมาได้เป็นจำนวน 2 ปีเเล้ว เเต่ก็ยังไม่เเล้วเสร็จ เพราะยังไม่ได้ปูพื้นกระเบื้องเกรนิต เเละติดระบบไฟฟ้า จึงได้ขออนุญาตบอกบุญสาธุชน ทั่วไป เพื่อจะได้มีโอกาสทำบุญ ปูพื้นกระเบื้องเกรนิต เเละติดระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง ในห้องกรรมฐานต่อไป

........เมื่อสร้างเสร็จเเล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนา ได้เกิดประโยชน์ในการเป็นห้องกรรมฐาน เเละห้องสวดมนต์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ต่อไป ซึ่งเป็นการเดินทางตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ฝึกอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ผ่านภัยเเห่งความทุกข์ อันเกิดจากกิเลส ตัณหา เครื่องเศร้าหมองจิตใจ

......ดังนั้น จึงขอเชิญชวนญาติธรรม ผู้เห็นความสำคัญในการฝึกอบรมจิตใจให้เเก่สาธุชน ทั้งพระภิกษุ เเละโยคีนักปฏิบัติธรรมทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอันเป็นยารักษาใจให้ได้ความสุข ความสะบายภายใน อันหาซื้อ-ขายที่ไหนไม่มี ต่อไป เเละอีกทั้ง ผู้ใดปรารถรภบุญกุศล อันยิ่งใหญ่จากการสนับสนุนให้ได้มีคนทำความดี บุญที่สูงสุดในพระศาสนา คือบุญจากการปฏิบัติธรรม เพราะรักษาจิตให้พ้นจากกิเลสโดยตรง ก็สามารถร่วมบุญในครั้งนี้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เเละสำเร็จตามเจตนาของศูนย์เพื่อให้ได้บุญกุศลในการเผยเเผ่ความดี-ความงาม -สร้างคนให้เป็นคน-สร้างชาติให้มีคุณธรรม ต่อไป 
((((ถือว่าเป็นโอกาสบุญ ของเรา เพราะถ้าเราไม่มีโอกาศได้ปฏิบัติธรรม รักษาใจ ก็ส่งเสริมให้โยคีได้ฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนา ผู้ร่วมสร้างอาคารย่อมมีส่วนในบุญทุกๆครั้งที่มีคนมาใช้งาน ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ตลอดไป ))) 

 
//---* ติดชื่อเจ้าภาพที่ ด้านในห้องกรรมฐาน *----// 

 
**((ประโยชน์ในการใช้งานห้องกรรมฐาน))** 

1.ใช้เป็นห้องกรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ) ของพระภิกษุผู้บวชไหม่ ปีล่ะ 7 เดือน ปีล่ะ 4 - 5 รุ่น
2.ห้องสวดมนต์ เเละฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (เบื้องต้น)
สำหรับอุบาสก-อุบาสิการ ที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทุกๆต้นเดือน
ตั้งเเต่ วันที่ 1-7 ตลอดปี เเละ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์


 
**โครงการอบรมพระกรรมฐาน ของพระภิกษุที่อุปสมบทนาคหมู่ตลอดทั้งปี ปีล่ะ 4-5 รุ่น**  

(อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน)
เข้าพรรษา 3 เดือน
//...รวม ใช้งานประมาณ 7-8 เดือน..//
 
รุ่นที่ 27 อุปสมบทนาคหมู่ วันมาฆบูชา 2560
รุ่นที่ 28 อุปสมบทนาคหมู่ วันวิสาขบูชา 2560
รุ่นที่ 29 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นเข้าพรรษา บวชวันอาสาฬหบูชา 2560 (อบรม 3 เดือน)
รุ่นที่ 30 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
รุ่นที่ 31 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันที่ 5 ธันวาคม 2560  


 
**รูปลักษณะขนาดอาคาร (ห้องกรรมฐาน)**  

กว้าง 15 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5 เมตร ชั้นเดียว

 
**การดำเนินการเสร็จเเล้ว**  

1.ตั้งเสา -เทพื้น -ติดประตู-หน้าต่าง-ตีฝ้า-มุงหลังคา

 
**สิ่งที่ขาด เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ** 

1.รับเจ้าภาพปูกระเบื้องเกรนิต
2.รับเจ้าภาพติดชุดหลอดไฟฟ้า 9 ชุด


 
**สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ ปูกระเบื้องห้องกรรมฐาน ได้ดังนี้**  

1.รับเป็นเจ้าภาพหลัก ปูกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน ทั้งหมด (50,000 บาท)
2.รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้า 25,000 บาท รวมค่าช่าง (( หรือจองชุดล่ะ 2,000 บาท 9 ชุด))
3.รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน) กองทุนล่ะ 5,000 บาท
4.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


 
**ติดชื่อเจ้าภาพในเเผ่นป้ายโมทนาบุญที่ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิตเเละครอบครัว** 


 
**ระยะการดำเนินงาน เเล้วเสร็จ ก่อนวันปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2560 นี้**  

เพื่อจะใช้ในการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (หลักสูตรเบื้องต้น)
ใน โครงการปฏิบัติธรรม 7 วัน เริ่มต้นปีใหม่ รับสิ่งดีดี ตลอดปี 2560 
**อานิสงส์ในการสนับสนุน (ปูกระเบื้อง) ห้องกรรมฐาน**  

1.ชีวิต เเละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข / ได้บุญมากเพราะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิ-ภาวนา
2.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะเเว้งกัน / ถ้าทะเลาะอยู่จะเลิกทะเลาะ
3.ไม่ทุกข์ร้อนใจ หรือหายจากความทุกข์ร้อนในชีวิต
4.ได้เกิดมา ไม่ขาดเเคลนที่พักที่อาศัย
5.เดินทางไปไหน ก็มีคนหาที่พักอาศัยได่ง่าย
6.มีวิมารอันวิจิตร ในสวรรค์
7.ได้มีปัญญาดีในการสันบสนุนคนมาฝึกกรรมฐาน
8.หมู่มารย่อมพ่ายเเพ้ไป
9.ญาติมิตรที่ขาดบุญย่อมได้บุญเต็มที่
10. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดเเคลนบุญ เพราะมีคนมาพักในอาคารทำดี ตลอดไป เป็นต้น

 
**เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงเเล้วทางศูนย์จะได้ ทำพิธีทำบุญฉลองอาคารอีกครั้งหนึ่ง**   
-----------การฝึกตนเอง รักษาใจ เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้---------
-------------------ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต--------------------------
--------------------ทำดีในวันนี้ ย่อมได้ดีในวันข้างหน้า เเละตลอดไป----------- 


((((( การสร้างพระให้เป็นพระได้ ))))
((((( สร้างมนุษย์คนให้เป็นมนุษย์ได้ ))))
ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มสร้างการรักษาใจ ให้ได้เมื่อนั้นทุกอย่างย่อมสร้างได้

 
***สามารถโทรสอบถาม ติดต่อได้ที่ **** 

09-30375441 (เวลา 09.00-18.00 น.)

e-mail....lamphongdhamma@hotmail.com

ไลท์ศูนย์ ...ไอดีไลท์ dhamma2559
เฟ็สบุ๊ค ...ดูการดำเนินการก่อสร้าง...ที่ชื่อเฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล


 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .  
wwww.dhammadee.com (เว็บธรรมะดี.คอม)
 
(ดำเนินการโดย)  
พุทธอุทยานประวัตศาสตร์มหาราชหยกขาว จ.พิจิตร(พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร)
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ " อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์
สาธุชนใกล้ เเละไกล อุบาสก-อุบาสิกา

 
**** อนุญาตให้เเนะนำบุญนี้เเก่ผู้ที่เรารักเพื่อให้่ได้มีส่วนในบุญ ในบุญสร้างห้องกรรมฐานนี้ ต่อไป **** 

......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....


ที่มา : www.dhammadee.com เฟ็สบุ๊ค ศูนย์พุทธบริษัทสากล ไลท์ไอดี dhamma2559


บริเวณ ปูกระเบื้อง เกรนิตในห้องกรรมฐาน (ปิดวาจา)
ปูจำนวน 150 ตารางเมตร

รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ปูกระเบื้องเกรนิตอุปถัมภ์ทั้งหมด งบประมาณ จำนวน (50,000 บาท)
หรือเจ้าภาพ 1 กองทุน / กองล่ะ 5,000 บาท ( 20 กองทุน)
หรือตามกำลัง

** ใช่้ระยะเวลา ปู 1 สัปดาห์ **ตัวอย่าง ชุดไฟฟ้าให้เเสงสว่าง รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ จำนวน 9 ชุด
สามารถทำบุญได้ ดังนี้

1..รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง (ทั้งหมด) งบประมาณ 30,000 บาท รวมค่าช่าง (( หรือจองชุดล่ะ 2,000 บาท 9 ชุด))
2.รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน) กองทุนล่ะ 5,000 บาท
3.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


  3,265 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย