ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพสร้างเสนาสนะ วัดพระุทธโคดมฯ

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ    29 พ.ค. 2562

ด้วยวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่จากการบูรณะสำนักสงฆ์ร้าง ซึ่งยังไม่มีเสนาสนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรและสาธุชน

จึงขอเชิญชวน สาธุชนผู้มีจิตอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยปรารถนาจะสั่งสมบุญให้เพิ่มขึ้น ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเสนาสนะ เช่น กุฏิสงฆ์ ห้องสุขา และร่วมทำบุญปลูกต้นไม้ อันเป็นส่วนในมหากุศล คือ การสร้างวัด ร่วมกัน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างวัด ได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
เลขที่บัญชี 020081858365

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ https://www.facebook.com/thamma.nantha
หรือ Email Buddha_kodom@hotmail.com
  3,707 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย