ขอเชิญร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 22 -23 มิ.ย.2554

 thapana2531    18 มิ.ย. 2554

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ และทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๕ ปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย ศรีสุริโยทัยสมาคม มูลนิธิโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งเป็นการสืบสานพิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดกันมาแต่โบราณ โดยกำหนดเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๗ กัณฑ์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๖ กัณฑ์ ณ หอประชุมคุณหญิงประยงคุ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์
นางไพฑูรย์ กระจ่างศิลป์ ประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมส่งปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขายานนาวา เลขที่บัญชี ๐๑๐-๑-๔๕๗๑๕-๔ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พิเศษประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓, ๐-๒๒๑๑-๙๘๕๐โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๙๑๓๔, ๐-๒๒๑๑-๙๙๓๗ ต่อ ๑๐๙ http://www.suriyothai.ac.th
หรือ http://www.facebook.com/sisuriyothai http://www.facebook.com/st.suriyothai
หรือ e-mail: dhanomchit@hotmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,816 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย