ขอเชิญ ตรวจรายนามผู้รับหนังสือเสียงอานุภาพพระปริตรที่ควรสวดก่อนนอน

 somrak    14 ม.ค. 2555

ขอเชิญ ตรวจรายนามผู้รับหนังสือเสียงอานุภาพพระปริตรที่ควรสวดก่อนนอน

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100

ตรวจสอบการจัดส่งผ่านไปรษณีย์
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/


หมายเหตุ


1. นับจากวันที่ 16 มกราคม 2555 ไปอีก 15 วัน คือวันที่ 30 มกราคม 2555 ถ้ายังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อ พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร อีเมล์ somrak43@hotmail.com หรือ 0862602702


2. รายการพัสดุไม่ตรงตามที่คุณโยมแจ้ง ให้ติดต่อกลับ


3. ถ้าได้รับแล้วกรุณาโทรหรือส่งเมล์ตอบกลับ เพื่อความสบายใจของผู้ส่ง

หนังสือเสียงอานุภาพพระปริตรที่ควรสวดก่อนนอน

จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน 3000 เล่ม

ในงานฉลองอุโบสถ ปิดทอง ยกช่อฟ้า วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.romdham.com
www.romdham.com
somrak43@hotmail.com

0862602702
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย