ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถ วัดสุชน จ.นครศรีธรรมราช

 supattra_yay    30 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถ
ณ วัดสุชน ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ตารางเมตรละ 500 บาท จำนวน 2,200 ตารางเมตร

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมบุญตามกำลัง ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 813-0-12375-4
ชื่อบัญชี พระพงศ์กร กิตติเมธี (เจ้าอาวาสวัดสุชน)

#อานิสงส์การสร้างทางเท้ารอบอุโบสถ
1. เป็นการสร้างทานบารมีให้กับตนเองและครอบครัว
2. เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เสริมบารมีกับผู้สร้างถวาย
3. เจริญรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงาน ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ราบรื่น
4. ไม่หลงเดินทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ในอนาคตพบพระพุทธศาสนา
5. เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง
6. ทำอะไรก็สะดวกสบาย ปลอดโปร่งไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาหรือทางตันในชีวิต
7. มีบริวารสมบัติในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ในทุก ๆ ภพ
8. เป็นบารมีธรรมอันทำให้บังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์
9. สร้างทางสู่พระนิพพาน อันหาความทุกข์มิได้

ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ ที่นี้
สาธุ สาธุ สาธุ
#ขณะนี้มีเจ้าภาพแล้ว 826 ตารางเมตร
ยังขาดอีก 1,374 ตารางเมตร

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมบุญตามกำลัง ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 813-0-12375-4
ชื่อบัญชี พระพงศ์กร กิตติเมธี (เจ้าอาวาสวัดสุชน)


  3,469 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย