ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และเทปูนหล่อ “พระเจ้าทันใจ” ปางมารวิชัย หน้าตัก ๒ เมตร สูง 3 เมตร ทอดถวาย ณ วัดเมืองตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 tontrlampang    8 ต.ค. 2561

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
และเทปูนหล่อ “พระเจ้าทันใจ” ปางมารวิชัย หน้าตัก ๒ เมตร สูง 3 เมตร
ทอดถวาย ณ วัดเมืองตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ (ตรงกับ เดือนเกี๋ยง เหนือ)
- สมโภชน์องค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (ตรงกับ เดือนเกี๋ยง เหนือ)
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีบวงสรวง
เวลา ๐๘.๑๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีหล่อพระเจ้าทันใจ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีถวายองค์กฐิน

ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีได้ ท่านสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่
ชื่อบัญชี นายธวัชชัย รักวงค์ ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ ๐๘๒-๒๗๗๙๓๓-๖
*เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบยอดทำบุญ จึงขออนุญาตโอนผ่านบัญชีเดียวครับผม*

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเงินทาง
• กล่องข้อความเฟสบุค นายธวัชชัย รักวงค์ https://www.facebook.com/tontrlampang
• Line id : tontrlampang
• Email : thawatchai.ton32@gmail.com
• โทรศัพท์ 0904674618

ขออนุโมทานาสาธุการกับทุกท่านอย่างยิ่ง
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อนุโมทนา สาธุบุญครับผม


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปกติ นี้ดีอย่างไร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ข้อคิดซึ้งๆ กับ .... เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน !!!

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย