เรียนพระอภิธรรมทางอินเตอร์เน็ตบ้านอารีย์ทุกวันจันทร์

 เปรียว    29 ม.ค. 2554

บ้านอารีย์เปิดให้มีการเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วครับ
เป็นการกล่าวถึงปรมัตถ์ของ จิต เจตสิก รูป นิพพาน และบัญญัติ
โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธัมโม
พระอาจารย์ผู้สอนประจำพระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
ทุกวันจันทร์ เวลา 17.30-19.30 น.
สถานที่ ศาลาปันมี บ้านอารีย์


ด้วยการเรียนการสอนที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก
และมีหลายท่านที่ไม่สามารถมาเรียนที่บ้านอารีย์ได้ จึงอำนวยความสะดวก
โดย มี การเปิดให้เรียนพระอภิธรรมทางเน็ตบ้านอารีย์ไปพร้อมๆกับในห้องยรรยายทุก ครั้ง สามารถเข้าไปดูรายละเอียด สมัครเป็นสมาชิก และดาวน์โหลดตำราเรียนได้ที่
http://www.baanaree.net/index.php?option=com_content&view=article&id=678:2011-01-26-04-57-28&catid=22:2010-03-26-08-35-00&Itemid=4
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : http://www.baanaree.net


  3,619 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย