ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตกค้างวัดที่บนดอย กับวัดป่าเมตตาวนาราม 25-11-66

 socoman    19 ก.ย. 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตกค้างวัดที่บนดอย กับวัดป่าเมตตาวนาราม สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย โดยทอดกฐินตกค้างวันที่25พฤศจิกายน2566 ถวายวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png 1f342.png
1f43f.png กฐินตกค้างกองละ499บาท
1f43f.png เจ้าภาพกฐินตกค้างวัดในถิ่นทุรกันดารบนดอย ผ้าไตรครองและผ้าขาว เจ้าภาพวัดละ10,000บาท
(ประมาณ20วัด/10สำนักสงฆ์)
1f343.png ทอดถวาย ณ อุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม วันที่25พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00น.พร้อมกันกับวัดป่าเมตตาวนาราม
1f6a8.png สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ ที่พักสงฆ์วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ ธ. (เพื่อการกุศลสาธารณะประโยชน์) เลขที่361-4-22977-5
1f33a.png ติดต่อสอบถาม
**************
ส สอบถามได้ที่ 091-451-9599 เบอไลที่วัดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์(พอจ.ดร.นิตินัย ...เจ้าอาวาส) ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
ประธานดำเนินงาน พระครูสังฆรักดร.นิตินัย ประธานจัดสร้างและดำเนินงาน
สอบถาม พอจ.ดร.นิตินัย เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม จ.เชียงราย 0914519599(ไล)หรือinbox   
  610 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย