แจ้งข่าวบุญสร้าง “สุคติสถาน”

 naparats    14 มี.ค. 2562

แจ้งข่าวบุญสร้าง “สุคติสถาน”
เนื่องด้วยเมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้ผ่านการใช้งานอย่างหนัก มาหลายสิบปี แต่ละปี ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ – ๘๐๐ ศพ และปีที่ผ่านมา ได้ทำการเผาศพ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙๑ ศพ จนทำให้เตาเผาศพระเบิดไฟไหม้เสียหายไป ๑ เตา ทำให้ เกิดวิกฤต เมื่อหยุดซ่อมเตาเผา ส่วนศพที่อยู่ตามศาลาต่างๆ ต้องรอวันฌาปนกิจ หลายวัน คิดว่าต่อไปไม่อยากให้เกิดวิกฤตเช่นนี้อีก

บัดนี้ คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัด ฯ มีมติว่า ต้องสร้างเมรุและศาลาคู่เมรุเพิ่ม เพื่อเป็นสุคติสถานของผู้วายชนม์ งบประมาณในการก่อสร้าง ๙๕ ล้านบาท มีองค์ประกอบดังนี้

๑. เมรุ-เตาเผา จำนวน ๒ เตาเผา
๒. ศาลาคู่เมรุ จำนวน ๔ ชั้น
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑,๕๐๐ ตรม.
๔. ลิฟท์ จำนวน ๓ ตัว
๕. สะพานข้ามถนน จำนวน ๑ สะพาน
๖. ศาลาต้อนรับ/ห้องสุขา จำนวน ๔๖ ห้อง

จึงเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน ด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยตรง กับทางสำนักงานของ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ หรือ แจ้งความประสงค์โดยตรงที่
พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ หรือ ที่ พระครูสิริคุณากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ ได้ทุกวัน

เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น.
สอบถามโทร :
09-6889-2054
08-6607-5273
08-6393-4483 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,783 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย