ฝากเข้าชมเว็บไซท์มือใหม่ด้วย

 pop2000  

เป็นเว็บไซท์เล็ก ๆ ที่มีความใฝ่ฝันที่จะใช้โลกแห่งอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน สังคม และพระพุทธศาสนาในเขตชนบทให้เป็นที่รู้จักของคนทั่ว ๆ ไป ในโลกไซเบอร์ และโลกแห่งความเป็นจริง ลองแวะเข้าไปดู แนะนำ ติชม ฝากข้อคิดต่าง ๆ ได้ที่กระดานสนทนา เป็นเว็บมือใหม่หัดทำ อาจจะไม่สวยงาม และสมบูรณ์แบบ แต่พยายามทำให้ดีที่สุด และจะพยายามพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เด็ก ๆ เยาวชนลูกหลานสืบต่อไป

เข้าไปชมได้ที่ >>>>http://www.mahaniyom.org• วิชชา 3 ยอดวิทยายุทธ์แก้กรรม พัฒนากรรม

• การแก้ปัญหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ก็คือการแก้ปัญหาที่ตัวเอง ด้วยการปรับการดำเนินชีวิตเสียใหม่

• การตัดต้นโพธิ์

• เพลงนั่งสมาธิ 5 นาที ดนตรีบรรเลงสบายๆ (นั่งสมาธิ)

• ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย