มหามงคลครั้งแรก! เชิญชวนคนไทยเข้ากราบพระบรมเกศาธาตุ พร้อมสวดบทอิติปิโส โดยจะอัญเชิญพระสุรเสียงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมศรีลังกา ๓๑ ธันวาคมนี้

 Webmaster    31 ธ.ค. 2562

มหามงคลครั้งแรก! เชิญชวนคนไทยเข้ากราบพระบรมเกศาธาตุ พร้อมสวดบทอิติปิโส น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ให้เกิดกำลังใจในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ โดยจะอัญเชิญพระสุรเสียงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมศรีลังกา ๓๑ ธันวาคมนี้

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศขยายเวลาเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้จนถึง ๑ นาฬิกาของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามธรรมเนียมดั้งเดิมของศรีลังกา

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ กล่าวว่า “ในโอกาสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประชาชนคนไทยจะเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ จากเนลลิกาลา อินเตอร์เนชั่นแนล บุดดิสต์ เซ็นเตอร์ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดมาแต่โบราณ และอัญเชิญมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ ๗๐๐ ปี จึงได้ขยายเวลาในการเข้าสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม จนถึงเวลา ๑ นาฬิกาเป็นกรณีพิเศษ โดยเชิญชวนมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเข้าสู่ศักราชใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใส พร้อมรับสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในปีใหม่นี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น เป็นต้นไป จะมีการอัญเชิญพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาเป็นต้นเสียงเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ บริเวณรอบพระตำหนักเพ็ชร ได้น้อมจิตสวดมนต์ตาม เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมการประโคมกลองจะเริ่มขึ้น จนถึงเวลา ๐.๔๕ นาฬิกาของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จากนั้นจะเป็นการต้มนมสด เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของผืนแผ่นดินไทยและศรีลังกา ซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณของศรีลังกาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พิธีจะแล้วเสร็จในเวลา ๑.๐๐ นาฬิกา เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ฉลองปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่การรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย และวาระครบรอบ ๒๖๖ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาโดยคณะพระสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–ศรีลังกา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน

พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกรุณาใส่ชุดขาวหรือสีสุภาพ รวมถึงสามารถจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร. ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๖๖, ๐๖๓ ๕๒๖ ๕๓๕๙#################

มูลนิธิธรรมดี

สุรีรัตน์ ปานพรม โทร.๐๘๕-๐๕๘-๙๗๗๗

อาทิตยา สุจิรสกุล โทร.๐๘๗-๖๗๕-๒๓๖๕

ศรัญญา พึ่งนุช โทร.๐๘๑-๖๘๗-๕๖๓๓ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : มูลนิธิธรรมดี


พระบรมเกศาธาตุ


• "เราจะไม่ยอมแพ้กรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• "พุทโธ พาพ้นทุกข์" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• วัดยานนาวา

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• เราเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร อะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะให้ไว้กับโลกก่อนวันที่เราจำเป็นต้องจากไป

• "อวิชชาคือใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย