ตารางบุญก่อนสิ้นปี 60 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี

 naparats    9 ก.ย. 2560

ตารางบุญก่อนสิ้นปี 60 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี

9-10 ก.ย. 60
คณะสงฆ์วัดชลประทานฯพร้อมคณะพุทธบริษัท เดินทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน สู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่า 4 วัด. พร้อมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

10 ต.ค. 60
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน(ไทย-อินเดีย-ศรีลังกาและพม่า )จากจังหวัดนครศรีฯสู่จังหวัดนนทบุรีเพื่อมาประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

14 ต.ค. 60
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสำนักงานอัยการสูงสุด ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

16 ต.ค. 60
พิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
(รับสมัครวันที่ 24 กย 60 จำนวน 89 รูป)

1 พ.ย. 60
พิธีอุปสมบทหมู่ประจำเดือน พ.ย.

3 - 5 พ.ย.
พิธีสลายสรีรธาตุ "พระพรหมมังคลาจารย์" (ปัญญานันทภิกขุ)
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปัญญานันโท) (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 — 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์คนสำคัญของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) และผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต

...จึงแจ้งข่าวบุญมาเพื่อทราบ และร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สาธุๆๆๆ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : Facebook เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี


  3,729 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย