ยุวพุทธฯบางแค ขอเชิญฟังธรรม โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ เรื่อง รู้สุข ทุกข์ละ

 kaveebsc    4 ก.พ. 2554

ยุวพุทธฯบางแค ขอเชิญฟังธรรม โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ เรื่อง รู้สุข ทุกข์ละ


ยุวพุทธฯ (ศูนย์ 1 บางแค) ขอเชิญฟังธรรม
โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ เรื่อง "รู้สุข ทุกข์ละ"
เพื่อเป็นการ เรียนรู้สุข อยู่กับความทุกข์ อย่างปล่อยวาง
วันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 54 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (บางแค)


สำรองที่นั่งฟรี 02-455-2525


พร้อมสื่อธรรมะและอาหารว่างแจกหลังจบงาน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขออนุโมทนาบุญ


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ""ก๋วยเตี๋ยวชามละหมื่น""

• โทษของสุรา ๖ ประการ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย