ขอเชิญทำบุญ “สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ "หลังที่ 2

 ศรัทธาราม    13 พ.ย. 2561

ขอเชิญทำบุญ
“สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ขนาด ๓.๕๐ เมตร คูณ ๔ เมตร ห้องน้ำในตัว งบประมาณสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ”

ณ วัดวังวารีศรีศรัทธาราม (คุ้งหมูสี) ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ด้วยวัดวังวารีศรีศรัทธาราม(คุ้งหมูสี) ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้าน มีความประสงค์สร้างกุฏิเพื่อใช้เป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์เพิ่ม ๑ หลัง เนื่องจากปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะรองรับความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ที่จะอยู่ปฏิบัติสมณธรรมช่วงเข้าพรรษาและที่อยู่ขณะนี้ ประกอบกับทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก

ดังนั้นจึงขอบอกบุญมายังศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ไว้นะวัดแห่งนี้

รายการเจ้าภาพ
๑.เสาปูน ๙ ต้นๆละ ๒,๐๐๐ บาท ...............................................
๒.ทรายคิวละ ๒๐๐ บาท ...............................................
๓.หิน คิวละ ๔๐๐ บาท ...............................................
๔.เหล็กเส้น ๔๐๐ บาท ...............................................
๕.ปูนซีเมนต์ถุงละ ๑๕๐ บาท ................................................

หรือตามกำลังศรัทธา............................................................

ติดต่อร่วมบุญได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง พิษณุโลก
เลขที่บัญชี 052040777758
ชื่อบัญชี "วัดวังวารีศรีศรัทธาราม"

ติดต่อสอบถาม
พระอธิการกฤติกร เจ้าอาวาสวัด 0864550695

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คือพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวบริวาร อยู่เย็นเป็นสุข คิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีให้สมความปรารถนา ทุกประการเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,650 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย