ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 ooh3939    1 พ.ย. 2555

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่เหลือง
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไผ่เหลือง ได้ทำการเปิดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างต่อเนื่องตลอดมา มีผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จวบจนกระทั่งบัดนี้ สถานที่ปฏิบัติธรรม และที่พักไม่สามารถรองรับผู้ที่สนใจใคร่จะปฏิบัติได้เพียงพอ
ทางศูนย์จึงได้ดำริที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและที่พักเพิ่ม เพื่อรองรับความสะดวกในการปฏิบัติธรรมให้เป็นที่สัปปายะยิ่งขึ้น ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและที่พักในครั้งนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไผ่เหลืองจึงใคร่ เชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อสร้างในครั้งนี้ ให้สำเร็จตามความประสงค์โดยเร็วซึ่งกำหนดการจะใช้เวลาในการก่อสร้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี ๒๕๕๖ นี้ เพื่อจะเปิดอบรมให้ทันก่อนวันสงกรานต์ ๒๕๕๖

ท่านผู้ใดสนใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างครั้งนี้สามารถแจ้งความจำนง บริจาคได้ที่
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ โทร 08-7883-2544

สามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบัวทอง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “พระณัฐภพ ขนฺติโก ” เลขที่บัญชี “121-0-33706-1

และกรุณาส่งใบโอนเงินหรือสำเนาใบฝากพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาทาง
โทรสารหมายเลข 02-9219128
หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ถึงพระณัฐภพ ขนฺติโก
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคทรัพย์
ในการขยาย “ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่เหลือง”
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลเจตนาที่ทุกท่านได้กระทำแล้ว
จงเป็นพลวปัจจัยให้ประสบจตุรพิธพรชัยเจริญงอกงามไพบูลย์
พรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์
มีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดในพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลันด้วยกันทุกๆ ท่าน เทอญฯ


ที่มา : เชิญร่วมทำบุญ สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


และกรุณาส่งใบโอนเงินหรือสำเนาใบฝากพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาทาง
โทรสารหมายเลข 02-9212128
หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ถึงพระณัฐภพ ขนฺติโก
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  3,270 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย