((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน (หินขาว) ขนาด 80 นิ้ว ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ที่ลานธรรมวิปัสสนา ((เพื่อเป็นที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ตลอดปี ))

((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน (หินขาว) ขนาด 80 นิ้ว ๑ องค์
((เพื่อเป็นที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ตลอดปี ))

เพื่อประดิษฐาน ที่ลานธรรมวิปัสสนา
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน

"สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ติดถนนใหญ่ขึ้นภาคเหนือ
เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน เเละสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม
ของโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี


สร้างพระประธาน เพื่อเป็นลานวิปัสสนา ขนาดใหญ่
เพื่อรองรับ การฝึกอบรม จำนวนมาก ของพระกรรมฐาน เเละโยคี
ตลอดถึง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามารับการฝึกอบรม


สามารถเป็นเจ้าภาพดังนี้

1.เจ้าภาพอุปถัมภ์ (ทั้งองค์)
อุปถัมภ์ 280,000 บาท บาท
(ติดชื่อเจ้าภาพ เเละครอบครัว)

2.เจ้าภาพ 1กองทุน กองล่ะ 5,000 บาท
รับ 35 กอง เท่านั้น

3.ทำบุญตามกำลัง (ไม่เจาะจง)


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เฟ็ส ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล


รายละเอียด อ่านดูที่ป้าย หรือ

สอบถาม
09-30375441 ไลน์ dhamma2559
www.dhammadee.com


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2561, เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล

DT012060

ตะวันธรรมรับเจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพ สร้างองค์พระประธานหิน ขนาด 80 เมตร
(ขนาดเท่าพระประธาน ในพระอุโบสถ)

ความคิดเห็นที่ 1  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:12 น. สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้

ความคิดเห็นที่ 2  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:12 น. จุดมุงหมายการสร้าง เเละอานิสงส์ การสร้างพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 3  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:12 น. จุดงมุ่งหมายในการสร้าง องค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 4  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:12 น. อานิสงส์ สร้างพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 5  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:12 น. ข้อมูลร่วมทำบุญ

ความคิดเห็นที่ 6  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:12 น. ติดชื่อเจ้าภาพ อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 7  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:13 น. ตัวอย่าง ติดชื่อเจ้าภาพ ใต้ฐานองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 8  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:13 น. ตัวอย่าง องค์พระประธาน
ปางเเห่งความสำเร็จ

ความคิดเห็นที่ 9  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:13 น. ดูรายละเอียด กิจกรรม โครงการอบมปฏิบัติธรรม
เเละโครงการอบรมพระกรรมฐาน ตลอดปี
เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล

ความคิดเห็นที่ 10  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:13 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:13 น. ลานธรรมวิปัสสนา สถานที่ ฝึกอบรมพระกรรมฐาน โยคี อุปบาสก -อุบาสิกา
มีการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดปี

ที่ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร

ความคิดเห็นที่ 12  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:14 น. อนุญาติให้บอกบุญได้

ความคิดเห็นที่ 13  / ตะวันธรรม / 29 ม.ค. 2561 เวลา 08:22 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2070 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย