((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน (หินขาว) ขนาด 80 นิ้ว ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ที่ลานธรรมวิปัสสนา ((เพื่อเป็นที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ตลอดปี ))

 ตะวันธรรม    29 ม.ค. 2561

 ((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน (หินขาว) ขนาด 80 นิ้ว ๑ องค์  
((เพื่อเป็นที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ตลอดปี ))

เพื่อประดิษฐาน ที่ลานธรรมวิปัสสนา
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน

"สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ติดถนนใหญ่ขึ้นภาคเหนือ
เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน เเละสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม
ของโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี


สร้างพระประธาน เพื่อเป็นลานวิปัสสนา ขนาดใหญ่
เพื่อรองรับ การฝึกอบรม จำนวนมาก ของพระกรรมฐาน เเละโยคี
ตลอดถึง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามารับการฝึกอบรม


 สามารถเป็นเจ้าภาพดังนี้  

1.เจ้าภาพอุปถัมภ์ (ทั้งองค์)
อุปถัมภ์ 280,000 บาท บาท
(ติดชื่อเจ้าภาพ เเละครอบครัว)

2.เจ้าภาพ 1กองทุน กองล่ะ 5,000 บาท
รับ 35 กอง เท่านั้น

3.ทำบุญตามกำลัง (ไม่เจาะจง)


 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  
เฟ็ส ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล


รายละเอียด อ่านดูที่ป้าย หรือ

 สอบถาม  
09-30375441 ไลน์ dhamma2559
www.dhammadee.com


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2561, เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล


รับเจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพ สร้างองค์พระประธานหิน ขนาด 80 เมตร
(ขนาดเท่าพระประธาน ในพระอุโบสถ)


สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้


จุดมุงหมายการสร้าง เเละอานิสงส์ การสร้างพระประธาน


จุดงมุ่งหมายในการสร้าง องค์พระประธาน


อานิสงส์ สร้างพระประธาน


ข้อมูลร่วมทำบุญ


ติดชื่อเจ้าภาพ อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน


ตัวอย่าง ติดชื่อเจ้าภาพ ใต้ฐานองค์พระประธาน


ตัวอย่าง องค์พระประธาน
ปางเเห่งความสำเร็จ


ดูรายละเอียด กิจกรรม โครงการอบมปฏิบัติธรรม
เเละโครงการอบรมพระกรรมฐาน ตลอดปี
เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล

ลานธรรมวิปัสสนา สถานที่ ฝึกอบรมพระกรรมฐาน โยคี อุปบาสก -อุบาสิกา
มีการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดปี

ที่ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร


อนุญาติให้บอกบุญได้


  3,664 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย