ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแสงเทียนแห่งปัญญา ในเทศกาลเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๓

 พระมหา    

ด้วยวัดสิริมงคลมีความประสงค์จะจัดสร้างห้องสมุดประจำวัดและหมู่บ้านซึ่งได้ดำเนินการมาพอสมควรแต่ว่ายังขาดหนังสืออยู่ และขณะนี้ทางวัดมีความต้องการหนังสือสารานุกรมไทย ภาคเหนือ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๑ ชุดและหนังสือพจนานุกรมอักษรล้านนา-ไทย ๑ เล่มเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสื่อค้นคว้าหาความรู้ให้กับเยาวชนและบุคคลผู้ที่สนใจได้ศึกษา ประกอบกับในระยะนี้ใกล้ถึงเทศกาลเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมักนิยมซื้อเทียนไปถวายวัดเพื่อจุดเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เกิดอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว แต่ว่าแสงเทียนเหล่านั้นก็หาได้มั่นคงเท่ากับการสร้างเทียนแห่งปัญญาโดยการรับเป็นเจ้าภาพซื้อหนังสือถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้เป็นแสงแห่งปัญญาแก่เยาวชนผู้ที่เป็นอนาคตของชาติ และแสงแห่งปัญญานี้จะไม่มีวันดับมอดไปแต่จะสืบทอดกันไปจากรุ่นสู่รุ่นอันจะบังเกิดกุศลมหาศาลแก่เราท่านทั้งหลาย
ด้วยเหตุนี้อาตมาภาพจึงใคร่ขอเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับภาคเหนือ ในราคาเล่มละ ๖๖๐ บาท จำนวน ๑๕ เล่ม และหนังสือพจนานุกรมอักษรล้านนา-ไทย ๑ เล่ม ราคาเล่มละ ๖๐๐ บาท
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 085-6189289 หากโยมท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมก็ดี เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีก็สามรถนำมาบริคจาคได้
เมื่อตอนบ่ายมีโยมท่านหนึ่งโทรมาสอบถามเกี่ยวกับการทำบุญสร้างหนังสือ โยมท่านนั้นได้สอบถามเรื่องบัญชีที่จะร่วมทำบุญท่านขออนุญาตบอกบัญชีธนาคารสำหรับโยมที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญให้ทราบนะครับผม ซึ่งโยมสามารถโอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพง ในนามพระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เลขบัญชี 3581144345 โยมจะร่วมทำบุญเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้ครับผม หรือจะสมทบกับท่านผู้อื่นก็ได้ หรือหากจะร่วมทำบุญบริจาคหนังสือก็ได้ครับผม


อาตมาภาพขออนุโมทนากับรายชื่อผู้ร่วมทำบุญสร้างแสงเทียนแห่งปัญญาจำนวน ๙๐๐ บาทเป็นหนังสือสารานุกรมจำนวน ๑ เล่มและพร้อมกันนี้ทางคณะโยมก็ได้ร่วมส่งหนังสือธรรมให้กับทางวัดด้วย
1. คุณ พิสมัย ตะบูนพงษ์
2. คุณ อุษณีย์ ช่างเพ็ง
3. คุณ เสาวภา เสนาคชวงศ์
4. คุณ มัณฑนา ยังเจริญ
5. คุณ สัญชัย จันหนู
6. คุณ ศกุนตลา ภิรมยา
7. คุณ เพ็ญนภา ชูชุม
8. คุณ สรภัค ลีฬหาทร
9. วิมลรัตน์ ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล
ขณะนี้หนังสือยังคงค้างอยู่จำนวน ๑๕ เล่มหากโยมท่านใดอยากจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้ครับผม


ขออนุโมทนาขอบคุณโยมขวัญใจ กุรุนินทโรจน์ ที่ร่วมทำบุญซื้อหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยจำนวน ๕๐๐ บาทนะครับผม ขออานิสงส์แห่งการร่วมทำบุญของโยมทุก ๆ ท่านจงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาสามารถฟันฝ่าอุปสัคนานาประการเทอญ


  3,245 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย