เชิญร่วมสร้างบุญบารมี

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    10 มิ.ย. 2561

“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้นก็บรรเทาได้” การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ
🌼เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎีวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และทางใจ
🕭🕭🕭
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญ บูรณะหลังคาหอเจริญจิตตภาวนาฯ ต่อเติมที่รับรองสงฆ์ด้านหน้า
🌼วัตถุประสงค์
๑.เปลี่ยนโครงหลังคาบางส่วนที่ชำรุด
๒.เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่แตกร้าว(น้ำรั่วเข้าด้านในยามฝนตกหนัก)
๓.มุงหลังคากันสาดด้านหน้า ขนาด ๖ X ๖ เมตร(เทพื้นคอนกรีตปูนกระเบื้อง)
เพื่อกันแดดกันฝนเป็นสถานที่รับรองพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้มาทำบุญที่วัดพระธาตุแท่นคำ
🌸งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมเบื้องต้น ๗๐,๐๐๐ บาท (บริจาคสร้างบุญตามกำลังศรัทธา)

🌻เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างเสนาสนะถวายวัดพระธาตุแท่นคำได้ที่
๑.พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามทีวีเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 505 7 05961 9

๒.ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

🌻ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญวิหารทานนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบในกาลข้างหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร
☺พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
รก.เจ้าอาวาสวัดแท่นคำ
ผช.เลข.จอ.ลี้ จ.ลำพูน
โทร.093 5155818 (line)
ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน Line
Inbox Facebook พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
🏡🏡🏡
วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดเก่าแก่ครั้งเมืองลี้ในอดีตกาล พระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระนลาฏ พระอุระ อันพระมหากัสสปเถระเจ้าอัญเชิญมาไว้บนแท่นคำแห่งนี้ (แท่นทองคำ) พระธาตุเจดีย์องค์ปัจจุบันสร้างโดยหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ พุทธสถานโบราณเมืองแห่งพระแม่เจ้าจามรี ปฐมกษัตริย์แห่งเวียงลี้ ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน(ถนนพหลโยธิน)หมายเลข ๑๐๖ สายลำพูน-ลี้ เลขที่ ๙ หมู่ ๔ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ข้อมูลเพิ่มเติม **ในเพจ วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ ID LINE 0935155818


  3,487 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย