ขอความร่วมเป็นเจ้าภาพเราต้องการบาตรและผ้าไตรเพื่อบรรพชาสามเณรจำนวน ๖๓ รูป ทีอินเดิย

 Indra556    2 มี.ค. 2562

นักศึกษาภาควิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมุมไบ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาสามเณรชาวอินเดียจำนวน 63 รูป เนื่องในวาระโอกาส ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา เฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2562 ปี ระหว่างวันที่ 11 – 26 พฤษภาคม 2562
ขอความร่วมเป็นเจ้าภาพเราต้องการบาตรและผ้าไตรเพื่อบรรพชาสามเณรจำนวน ๖๓ รูป
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
เจ้าภาพผ้าไตร ไตรละ ๕๐๐ บาท
เจ้าภาพบาตร ใบละ ๑๐๐๐ บาท
เจ้าภาพบรรพชาสามาเณร ทำกำลังศรัทธา
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า,เพล,น้ำปานะและทุนการศึกษา ทำกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่อินเดิย
Ven. Budhimitra Bhikkhu เบอร์ ติดต่อ 91-6290317461
Dr. Yojana Bhagat เบอร์อินเดิย 91-9821771604
Email : samanera63@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ประเทศไทย พระอินทราโชติ เบอร์ ติดต่อ 0635386221
ไลน์:0635386221
สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ
พระ MR INDRA JOTI
938-0-27295-6
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : [ พระ อินทรา โชติ ] รหัสสมาชิก = DT018455


  3,662 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย