อีกไม่นานพระรามสัมมาสัมพุทธะประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์องค์แรกจะเสด็จหยั่งลงสู่ผืนปฐพีแห่งภัทรกัป

 ฟ้าเคียงสวรรค์    14 ก.พ. 2561


โปรดติดตามการเททองหล่อพระพุทธเจ้าราม พระพุทธเจ้าองค์ปฐมในมัณฑกัปหน้าหลังพระศรีอริยเมตตรัยสิ้นสุดศาสนา เมื่อโลกใบใหม่ตั้งขึ้นเจริญขึ้นที่สุด ขนาดหน้าตัก 4 ศอก (2.20 ซม.) ณ ศูนย์พุทธจักรประทีปโลก สถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


ที่มา : ศูนยฯประทีปโลก


ขณะนี้กำลังวาดลายเส้นพระพักรพระพุทธเจ้าราม


  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย