มหาบุญจุลกฐิน เพื่อสร้างวิหารประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช กำแพงกั้นดิน และทำทานกับโครงการชูใจ เพื่อผู้พิการ ด้อยโอกาส และยากไร้

 แสงส่องบุญ    24 ก.ย. 2562

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจุลกฐิน กองละ 1,000 บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

เพื่อสร้างวิหารประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช
กำแพงกั้นดินยาว 200 เมตร
และทำทานกับโครงการชูใจ
เพื่อผู้พิการ ด้อยโอกาส และยากไร้

โอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงดาว
เลขที่บัญชี 516-0-54199-3
ชื่อบัญชี พระณัธสร ฤทธิแรง
ติดต่อขอรับใบอนุโมธนาบัตร 0819892613

จุลกฐิน เป็นกฐินที่ต้องเตรียมการให้เสร็จภายในวันเดียว โดยเก็บฝ้าย ดีดฝ้าย ปั่นด้าย ทอและย้อม ตัดเย็บเป็นจีวรหรือสบงผืนใดผืนหนึ่ง ซึ่งจุลกฐินนี้แสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่ศาสนิกชน ต้องใช้กำลังคนมากเป็นพิเศษ

การถวายกฐินเป็นสังฆทานจำกัดเขต จึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก ยิ่งเป็นจุลกฐินที่ต้องใช้กำลังกาย กำลังใจในการถวายกฐินมากกว่าปกติ เพราะว่าต้องพยายามทอผ้า เย็บผ้า ย้อมผ้า ให้เสร็จเรียบร้อยทันงาน ก็ยิ่งมีอานิสงส์สูงมาก

ท่านที่ถวายกฐินแล้ว ถ้ายังไม่เข้าสู่พระนิพพานเพียงใด จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ชาติ เป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ เป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ ไล่ไปเรื่อย แต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ทันจะหมดอานิสงส์กฐินก็จะเข้าพระนิพพานไปเสียก่อน

หลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุงท่านบอกไว้ว่า บุคคลใดถ้าได้เป็นเจ้าภาพกฐินสัก ๓ ปีต่อเนื่องกัน ให้สังเกตว่าด้วยอานิสงส์บุญกฐิน จะทำให้เรามีความคล่องตัวในความเป็นอยู่มากกว่าคนอื่น

แสดงธรรมโดย พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) วัดท่าขนุน
กำหนดการ


  3,616 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย