มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

 textbaanaree    18 มิ.ย. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม สวนธรรมสากล จ.สงขลา
(กิจกรรมทุกวันพุธ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
facebook.com/baanareefoundation
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,563 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย