เชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ บรรจุพระอุรังคธาตุ วัดบ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 supanun_pa  

เชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ บรรจุพระอุรังคธาตุ
วัดบ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สถานที่ตั้ง : ริมถนนสายมิตรภาพ (ติดกับมูลนิธิหลวงพ่อโต) ตำบลกุดน้อย อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก เป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธและเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่ พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากพระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ปรินิพพานจนถึงปัจจุบันนับได้ 2554 ปี อุโบสถถือเป็นสัญลักษณ์เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่นับเป็นองประกอบสำคัญอย่าหนึ่งในพระพุทธศาสนา ให้กำเนิดเหล่าพระภิกษุและสามเณร ผู้เป็นหน่อพุทธากุลจะได้สืบทอดอายุพระพุทธสาสนาต่อไป การที่พุทธศาสนิกชนมี พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นที่พึ่ง ได้มีศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส แสดงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสถานที่ ประดิษฐสถาน พระอุรังคธาตุ (พระอุรังคธาตุ คือ พระสาริกธาตุหน้าอกพระพุทธเจ้า )
2. เป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์ ของคณะสงฆ์ ของสาธุชนทั่วไป
3. เป็นพุทธสถานสำหรับการบำเพ็ญบุญประกอบกุศล
4. เป็นสถานที่ให้สาธุชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา
5. เป็นการศึกษาและปฏิบัติสมาธิภาวนา สอนพระกรรมฐาน
6. เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
7. เพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และที่พึ่งทางใจของชุมชน

ระยะดำเนินการ : ได้กำหนดวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

งบประมาณ : สร้างอุโบสถบนเนื้อที่ ประมาณ 3 ไร่ สูงประมาณ 40 เมตร คาดว่าจะใช้เงินในการจัดสร้างประมาน 200 ล้านบาท

จึงใคร่ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้มาร่วมสร้างพระอุโบสถถวายไว้ในพระศาสนา เพื่อเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป โดยสามารถบริจาคเงินทำบุญได้ด้วยตนเองที่วัด หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีของวัดที่

ชื่อบัญชี : วัดบ้านโนนกุ่ม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
บัญชีเลขที่ : 3271332835

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พระครูโสภณ จารุวัตร เจ้าอาวาส วัดบ้านโนนกุ่ม
เบอรโทรศัพท์ของวัด : 044-412603
หรือ ศุภานัน สระบัว
086-3081046 082-1866978
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,916


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย