ขอเชิญร่วมทอดกฐินและสมโภชน์เจดีย์ทันตธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโร ณ วัดถ้ำชัยมงคล

 จรรยพร    

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน
และสมโภชน์เจดีย์ทันตธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโร
รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กันตสีโร และรูปเหมือนหลวงปู่วัง ฐิติสาโร

ทอดถวาย ณ วัดถ้ำชัยมงคล (ถ้ำหลวงปู่วัง) บ้านโนนหนามแท่ง
ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประธานฝ่ายฆราวาส
นายวีระพันธ์ ไพสิฐมณีวงค์ พร้อมครอบครัว
และคณะจากกรุงเทพมหานคร
นายเอกสิทธิ์ อินทมงคลสุข – แม่อ๋อย
พร้อมครอบครัว และคณะจากจังหวัดระนอง


ประธานฝ่ายสงฆ์
พระปภัสรมุณี วัดท่าสะอาด
เจ้าคณะอำเภอเซกา – บึงโขงหลง – บุ่งคล้า
และเจ้าอาวาสวัดภ้ำชัยมงคล
จึงขอเชิญคณะศิษย์ญาณุศิษย์ร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ทางวัดขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาและคณะศิษย์ญาณุศิษย์ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาบริจาคได้ที่
วัดถ้ำชัยมงคล ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด หนองคาย

*หมายเหตุ* อานิสงค์การทำบุญกับพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป หรือพระเจดีย์
๑. ถวายยอดฉัตรพระเจดีย์หรือยอดฉัตรพระพุทธรูปใหญ่ส่งผลให้ได้รับการยกย่องเกิดในตระกูลสูงมีสง่าราศี
๒.ถวายทองคำมีอานิสงส์ให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งบริบูรณ์มั่งคั่ง
๓.ถวายเงินทำให้สว่างไสวอยู่เย็นเป็นสุข
๔.ถวายอัญมณีมีอานิสงส์ให้มีราศีรัศมีกายทิพย์สว่างสดใสมักประสบโชคดี
๕.ถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีย์มีอานิสงส์ให้ผิวพรรณงามมีราศีใจสว่างสดใส
๖.เป็นเจ้าภาพหรือมีส่วนช่วยจัดงานฉลองพระธาตุเจดีย์ทำให้ประสพความสุขในชีวิต
๗.สร้าพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่งผลให้ชีวิตมั่งคั่ง
๘.ถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในเจดีย์มีอานิสงส์เป็นที่เคารพยอกย่องมีความสุขมั่งคั่ง

ในการนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้
ท่านผู้มีจิตศรัทธาประสบแต่ความสุข ความเจริญผล ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญ


ท่านที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่
หมายเลขบัญชี 4300220069 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซกา
ชื่อบัญชี นายวิชัย สุทธศรี หรือพระสุรชัย ปิยธัมโม

หรือติดต่อโดยตรงที่พระอาจารย์สุรชัย ปิยธัมโม (พระอาจารย์เอ็ม)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำชัยมงคล
โทร. 083 - 3755761


• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• เราต้องรู้จักยืดหยุ่นและปรับความเพียรให้สอดคล้องกับปัญหาและโอกาสในแต่ละสถานการณ์ที่เราเผชิญ

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย