ต้องการแจกหนังสือสวดมนต์ชาวพุทธ และกินอย่างไรให้ห่างไกลโรค

 Jummie123  

ต้องการแจกหนังสือนี้ แก่วัด หรือโรงเรียน สถานพยาบาลที่ความต้องการคะ
รบกวนช่วยส่งอีเมล์ ที่Jummie.pat@gmail.com https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,672


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย