(เจ้าภาพเต็ม)เป็นเจ้าภาพโต๊ะเก้าอี้ถวายพระภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ

 somrak    11 พ.ค. 2555

(เจ้าภาพเต็ม)ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะเก้าอี้ถวายพระภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโต๊ะและเก้าอี้เพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรในปีการศึกษา 2555 นี้ จำนวน 100 ชุด ชุดละ 500 บาท รวม 50,000 บาท หรือจะถวายแยกชิ้นดังมีรายละเอียดดังนี้


1.โต๊ะเพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท

2.เก้าอี้เพื่อการศึกษาธรรมะ ตัวละ 250 บาท


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา ศีขรภูมิ

ชื่อบัญชี ทุนนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

บัญชีเลขที่ 331-0-26624-9ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งวันเดือนปีจำนวนเงินที่โอนแจ้งไปที่ [url]somrak43@hotamil.com[/url] โทร 0862602702 หรือส่งไปที่ พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธา

พระสมรัก ญาณธีโร

http://www.phrasormak.com

http://www.romdham.com

http://www.facebook.com/phrasomrak


ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
[quote]=กันตปัญโญ;6124150ผมช่วยด้วย 1 ชุดครับ[/quote]

เจริญพร คุณโยม ช่วยแจ้งวันเดือนปีที่โอนด้วย

อาตมาภาพตัวแทนคณะสงฆ์และครูอาจารย์โรงเรียนฯ ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้ร่วมบุญช่วยสนับสนุนการศึกษาพระธรรมในครั้งนี้
ขออำนาจบุญกุศลที่ทางคณะพระภิกษุสามเณรที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ที่เกิดจากการเผยแผ่พระธรรม ในครั้งนี้
จงเป็นตบะ เดชะ พลวะ ปัจจัย ให้คุณโยมและครอบครัวจงประสบสุขตลอดไป

เจริญพรอนุโมทนาบุญ
พระสมรัก ญาณธีโร
ตัวแทนคณะนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนฯ

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2012-05-11-02-28-28&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109


• "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทแผ่เมตตา แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรค

• วิปัสนา (ฮาธรรมะพระพยอม)

• พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส ความสงัดของผู้สันโดษ ย่อมทำให้เกิดสุข

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย