พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทแผ่เมตตา แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรค

 Webmaster  

พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทแผ่เมตตา แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรค

พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งดีกับชีวิต เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรคปัญหา

1. บทบูชาพระรัตนตรัย
2. บทกราบพระรัตนตรัย
3. บทนมัสการพระรัตนตรัย
4. บทไตรสรณคมณ์
5. บทถวายพรพระ (อิติปิโส)
6. พาหุงมหากา**
7. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
8. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
9.บทแผ่ส่วนกุศล

ขอให้ทุกท่านมีความสุขใจ สุขกาย ได้รับอานิสงส์จากบทสวดมนต์นี้ทุกท่านเทอญ สาธุ สาธุ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BLNvCt0FuVE

11,118


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย