ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดหนองฟ้าเลื่อน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 socoman    28 ธ.ค. 2565


ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กันนะจ้าญาติโยม
ซื้อที่ดินถวายวัดหนองฟ้าเลื่อน
ฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาชั่วกัลปาวสาน
#ตารางวาละ ๑ บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
#ช่วยกดไลท์กดแชร์เพื่อให้สาธุชนที่อยากร่วมบุญได้เห็น
#เท่ากับท่านได้เป็นสะพานบุญได้ร่วมบุญด้วยกัน
่ก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นสมบัติขอซื้อที่ดินดังกล่าว
ดั่งนั้นจึงบอกบุญมายังสาธุชนทุกคนท่านได้ร่วมบริจาคทรัพย์คนละเล็กละน้อยเพื่อรวบรวมให้เพียงพอกับการซื้อที่ถวายวัด ฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาตราบชั่วกัลปาวสาน
หรือตามกำลังศรัทธา
#อานิสงฆ์แห่งการถวายที่ดินในพระพุทธศาสนา
การถวายที่ดินไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์สูงมาก ด้วย เพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากการให้ทานไม่ว่าจะเป็น กุฎิ วิหาร หรือ แม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัดตลอดจนมรรคผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนาสถานที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี่้ผู้ซื้อจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวด้วยทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงฆ์ดังกล่าวด้วย กลายเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขี้นไป
#ธนาคาร ธกส
เลขที่บัญชี 016072274535
ชื่อบัญชีวัดหนองฟ้าเลื่อน
ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-370-6953
พระใบฎีกา มงคล สุมงฺคโล
รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองฟ้าเลื่อน
ขออนุโมทนาสาธุ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,692 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย