ร่วมสร้างกุฎิ๘๔ปีอนาลโย(หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)

 nitinai    27 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิ84ปีพระเทพมงคลญาณหลวงปู่สนธิ์ และพระพุทธรูปมงคลญาณหน้าตัก3เมตรถวายหลวงปู่สนธิ์วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ อำเภอพานเชียงราย
*****************************
ตามที่ทางวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่(ธ)คุณมติ ตั้งวานิชและครอบครัวสร้างกุฎิถวายหลวงปู่สนธิ์และพระเถระและคุณหมอถังและครอบครัวสร้างพระพุทธรูปนามว่า"พระมหาพุทธมงคลญาณศาสดา"เป็นพุทธบูชาและเพื่อถวายให้หลวงปู่สนธิ์ อนาลโยมีสุขภาพแข็งแรงหล่อด้วยปูนหน้าตัก3เมตรสามารถร่วมบุญใหญ่ในคราวเดียวกันได้
หรือ
1.เจ้าภาพปูน50สอบๆละ135บาท
2.เจ้าภาพหินทรายรถๆละ999บาท
3.เจ้าภาพเสาต้นละ1,999บาท
4.เจ้าภาพหลังคาตารางเมตรละ259บาทจำนวน80ตารางเมตร
5.เจ้าภาพกระเบื้องปูพื้นตารางเมตรละ200บาทจำนวน90ตารางเมตร
หรือสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
6.ช่อฟ้าและฉัตร(พี่ตุ๊กตาเปนเจ้าภาพ)
*****************************
สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน เลขที่ 522-0434-381
***************************
-สอบถามขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่
พอจ.ดร.นิตินัย(เจ้าอาวาส)091-451-9599หรือ098-310-8972

  3,522 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย