หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา


"หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา"

" .. หลักของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา "คือมีศีลห้าหรือศีลแปด กรรมบถสิบ หรือศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด" ก็แล้วแต่ความสามารถของตน นี่เป็นหลักปฏิบัติ "เมื่อเราปฏิบัติได้เราจะเห็นว่า เราละชั่วได้ขนาดไหน" มีข้อปฏิบัติศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบประการเป็นต้น

นี่เป็นเครื่องวัดว่า ความชั่วเราละได้ "เพราะศีลนั้นแสดงถึงเรื่องความชั่ว ถ้าหากเราไม่รักษาศีล เราไม่ปฏิบัติตามศีลก็หมายความว่า ความชั่วของเรายังมีอยู่" ถ้าเราปฏิบัติก็หมายความว่าเราละความชั่วเป็นข้อ ๆ ได้มากได้น้อย มีศีลเป็นเครื่องวัด .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
สิงคโปร์ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐

4,179จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย