เชิญชวนทุกท่านมาสร้างทานบารมีร่วมกันโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธมหาเจดีย์

 naparats  

ความสำคัญของ อาคาร “ปัญญานันทานุสรณ์”
อาคารปัญญานันทานุสรณ์ คือสถานที่รองรับ สถาบันปัญญาวิชชาลัย ศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามพุทธวิธีมี 5 ชั้น เรียงตามอินทรีย์ 5 หรือ พละ 5
ชั้นที่ 1 ศรัทธา :
มุ่งให้ทุกคนรู้จักตนเอง ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต มีห้องอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ประสาน
ชั้นที่ 2 วิริยะ :
จัดเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหมุนเวียน และศูนย์ประสานงาน หรือ สำนักงาน
ชั้นที่ 3 สติ :
ศูนย์เรียนรู้ชีวิตและงานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เหมือนบ้านของพ่อ ที่ลูกๆ กลับมาเยี่ยมพ่อ กราบพ่อ มานั่งล้อมวงคุยกันถึงคำสอนของ พ่อ ยามที่คล้ายจะมืดมน ในหนทางชีวิต มาเติมพลัง บ้านหลังนี้มีธรรมะ ใครมีคำถามอะไร ค้นหาคำตอบได้
ชั้นที่ 4 สมาธิ :
จัดเป็นห้องเกียรติยศ ห้องภาวนา ห้องสัมมนา ศึกษาเรียนรู้ชีวิต ทั้งในส่วนของ สุตมนปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา
ชั้นที่ 5 ปัญญา :
ร่วมใจรับพระบารมี ทั้งพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ ด้วยการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จำลองจากวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน และอัฐิธาตุของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตตโร) ปัญญานันทภิกขุ
เชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมบุญบูชาพระเจดีย์ทั้ง 4 คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ อุเทสิกเจดีย์ ธรรมเจดีย์ สร้างพระบรมธาตุเจดีย์จำลองไว้ ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้นที่ 5 ตามศรัทธา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปลียอดทองคำ ใช้ทองคำน้ำหนัก 106 บาท
2. ปล้องไฉน ปล้องละ 250,000 บาท
3. เสาหานและพระเวียน องค์ละ 100,000 บาท
4. บัลลังก์ 300,000 บาท
5. องค์ระฆัง ร่วมบุญ ร่วมใจตามศรัทธา

ท่านที่ประสงค์ร่วมบุญ สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธ.กรุงไทย (สาขาปากเกร็ด) ชื่อบัญชี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เลขที่บัญชี 1230124772
ธ.กสิกรไทย (สาขาปากเกร็ด) ชื่อบัญชี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เลขที่บัญชี 1422299899
ธ.ไทยพาณิชย์ (สาขาสนามบินน้ำ) ชื่อบัญชี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เลขที่บัญชี 3132722615
ธ.กรุงเทพ (สาขาห้าแยกปากเกร็ด) ชื่อบัญชี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เลขที่บัญชี 2074279544

หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง Line@ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (หากท่านยังไม่ได้ แอด Line กรุณาคลิก https://goo.gl/EnwoaW
2. ระบุ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงินที่ร่วมบุญ และวันที่โอนเงินร่วมบุญ โดยวัดชลประทานฯจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไปทั้งนี้ โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ตาม แบบฟอร์มนี้ https://goo.gl/forms/p4BBVIfTy8GITCbH3

สอบถามเพิ่มเติม :
กองงานเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-583-8845
โทรศัพท์มือถือ1 : 096-889-2054
โทรศัพท์มือถือ2 : 081-412-3337

https://www.facebook.com/notes/899597456887488/

ที่มา : วัดชล

3,731


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย