พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญเรียนพระสุตันตปิฎก
 pookmainz   23 ก.ค. 2554

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเรียนพระสุตันตปิฎก อำนวยการสอนโดยพระมหาสมชาย อธิปัญโญ ป.ธ.๙ วัดชนะสงครามวรวิหาร ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ ทุกวันศุกร์เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๒-๒๘๙-๐๙๓๙, ๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓-๔ กด ๑๒๒
 เปิดอ่านหน้านี้  2640 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย