พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญเรียนพระสุตันตปิฎก

 pookmainz    23 ก.ค. 2554

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเรียนพระสุตันตปิฎก อำนวยการสอนโดยพระมหาสมชาย อธิปัญโญ ป.ธ.๙ วัดชนะสงครามวรวิหาร ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ ทุกวันศุกร์เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๒-๒๘๙-๐๙๓๙, ๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓-๔ กด ๑๒๒
  3,558 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย