วัดประยุรวงศาวาส ขอเชิญเททองหล่อพระ

 papassaro  

วัดประยุรวงศาวาส ขอเชิญเททองหล่อพระ
หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อแสงเพชร
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา
*************
เวลา ๐๙.๓๙ น. - ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๕.๓๙ น. - พระมหานาค ๔ รูป สวดคาถาพุทธาภิเษก
เวลา ๑๖.๓๙ น. - พระสงฆ์ ๙ รูป สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
เวลา ๑๗.๓๙ น. - เททองหล่อพระ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อแสงเพชร
พระสงฆ์ ๑๔๐ รูปเจริญชัยมงคลคาถา
หมายเหตุ - โทร. 08-1173-7569,08-5058-4748

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

3,700


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย