วัดประยุรวงศาวาส ขอเชิญเททองหล่อพระ

 papassaro    24 มิ.ย. 2560

วัดประยุรวงศาวาส ขอเชิญเททองหล่อพระ
หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อแสงเพชร
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา
*************
เวลา ๐๙.๓๙ น. - ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๕.๓๙ น. - พระมหานาค ๔ รูป สวดคาถาพุทธาภิเษก
เวลา ๑๖.๓๙ น. - พระสงฆ์ ๙ รูป สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
เวลา ๑๗.๓๙ น. - เททองหล่อพระ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อแสงเพชร
พระสงฆ์ ๑๔๐ รูปเจริญชัยมงคลคาถา
หมายเหตุ - โทร. 08-1173-7569,08-5058-4748ที่มา : วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ


  3,483 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย