กราบหลวงตา

 DhammathaiTeam  

กราบหลวงตา

ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร
คำร้อง ทำนอง : ดังตฤณ
เรียบเรียง : เกรียงไกร เตรียมชาญชูชัย
วีดีทัศน์ : ภัทธิ บัณฑุวนิช

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gXjixNlN4RA

7,785


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย